Canals de comunicació ciutadana

Per garantir els serveis essencials durant l’estat d’alarma per la Covid-19

els serveis d’atenció al públic, a excepció dels serveis que siguin essencials o prestin un servei públic bàsic,
resten tancats de forma presencial.
Podeu utilitzar els canals d’informació i tramitació, com la Oficina Virtual de Tràmits i el telèfon gratuït 010.

L’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania diversos canals de comunicació, generalistes i especialitzats, per mitjà dels quals es poden fer consultes, comunicar incidències o reclamacions, dur a terme tràmits o rebre informació sobre la ciutat.

En aquestes pàgines coneixereu aquests canals de comunicació, presencials, telefònics i en línia, a fi que pugueu utilitzar el que us sigui més adequat en cada moment.

Comparteix aquest contingut