Canals de comunicació ciutadana

Per garantir les mesures de seguretat i higiene a les oficines d’atenció ciutadana (OAC)

s’inicia la represa progressiva de l’atenció presencial, només amb cita prèvia.
Es donarà prioritat als tràmits urgents que no es puguin gestionar per telèfon o internet, o quan la ciutadania que els hagi de tramitar no disposi de mitjans digitals per fer-ho de manera no presencial.
Mentrestant, l’Ajuntament de Barcelona continuarà atenent la ciutadania majoritàriament a través del telèfon gratuït 010, el web municipal i el portal de tràmits.

L’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania diversos canals de comunicació, generalistes i especialitzats, per mitjà dels quals es poden fer consultes, comunicar incidències o reclamacions, dur a terme tràmits o rebre informació sobre la ciutat.

En aquestes pàgines coneixereu aquests canals de comunicació, presencials, telefònics i en línia, a fi que pugueu utilitzar el que us sigui més adequat en cada moment.

Comparteix aquest contingut