Qui som

 

 

                                                                     

 

PRESENTACIÓ DE L’EQUIPAMENT

 

Els Casals de Barri són equipaments municipals de proximitat que actuen com a promotors de la vida social, cultural  i associativa dels barris. El seu ús està orientat a donar suport a entitats, grups establerts i veïns i veïnes del barri i Districte, així com l'acolliment, la convivència, la dinamització i la promoció de l‘associativisme, en totes les seves vessants socials i culturals, orientada al conjunt de veïns i veïnes dels barris.

 

Què trobaràs:

 

Servei d’atenció a la ciutadania: acollida  i acompanyament:

S’ofereix atenció personalitzada, individualitzada, a la ciutadania que ho sol·liciti. Aquest servei facilita informació sobre les activitats del casal i disposa d’informació sobre els serveis que s’ofereixen en el barri, al districte i a la ciutat. Es pot portar a terme de forma presencial, telefònica o per Internet.

 

Espai de trobada:

S’ofereix un espai obert i adequat per estimular la interrelació entre les persones usuàries del centre.

 

Cessió d’espais:

Es faciliten espais i/o infraestructures al veïnat, grups, associacions i entitats sense ànim de lucre, amb criteris tècnics, perquè puguin portar a terme les seves activitats. Es posa a la seva disposició: la sala d’actes, sales polivalents, sales de reunions, patis... sempre en funció de les possibilitats del centre i del seu reglament intern.

 

Servei d’exposicions:

Es fa suport a la creació tant a nivell individual com col·lectiu. L’equipament disposa d’un espai per a poder desenvolupar activitats artístiques i creatives facilitant als artistes el material i el suport necessari. També acollim exposicions informatives, divulgatives, i/o mostra de treballs individuals i col·lectius d’artistes i creadors/es dels barri.

 

Servei de promoció del voluntariat:

Es vertebra i facilita la participació activa d’aquelles persones que vulguin col·laborar de manera voluntària en activitats, programes i projectes que es duen a terme en el Casal de Barri, en altres equipaments o en iniciatives que es desenvolupen en entitats i associacions.

 

Servei de suport a les iniciatives de veïns i veïnes, grups i entitats:

Es dona suport a mida per al desenvolupament de projectes i iniciatives que siguin d’especial interès socioeducatiu, sociocultural i que sintonitzin amb les demandes i necessitats de la població, estimulant el treball conjunt i la cooperació entre els diferents agents.

 

Servei d’accions formatives:

Es programen partint de les necessitats del veïnat del barri i s’estructuren diferents propostes de lleure, d’educació no formal, social i cultural. Es dona resposta a les demandes de la ciutadania amb un doble objectiu: adquirir competències, habilitats i coneixements i establir vincles entre les persones usuàries a través de la participació en les activitats, serveis i programes del casal per tal de generar convivència i solidaritat. Algunes d’aquestes activitats formatives es portaran a terme per voluntariat.

 

 

Calendari festiu: 

Inclou el calendari festiu i la participació en la programació de la Festa Major del barri i la celebració de dies singulars.

 

 

Servei d’allotjament d’entitats:

Es pot fer una cessió d’espais destinats a entitats/associacions, per tal de facilitar la gestió ordinària de l’entitat i el seu desenvolupament com a tal, sempre i quan no afecti al desenvolupament i a les activitats habituals del Casal de Barri, en funció de les possibilitats del centre i del seu reglament intern. Aquesta cessió podrà tenir caràcter puntual o estable.

 

Racons comunitaris:

Es poden habilitar espais per desenvolupar projectes i programes adreçats a infants, famílies, dones, gent gran, joves...amb l’objectiu de complementar els programes municipals de serveis a les persones, de promoció i participació en la seva relació amb el territori i la xarxa social del barri.

 

Servei de préstec de material:

Es poden cedir materials per donar suport a activitats internes del centre: taules, cadires, equip de so ....

 

Servei d’aula d’informàtica:

Es pot accedir gratuïtament tots els dissabtes al mati.  

 

Espectacles, actuacions i cicles sòcio-culturals:

Es poden dissenyar produccions socioculturals, d’acord amb les característiques de l’espai i relacionades amb la realitat sociocultural del territori. Poden tenir un format de cicle, mostra o actuacions puntuals, i en especial a l’estiu es pot desenvolupar una programació especial.

 

Serveis i projectes que fomentin l’intercanvi de recursos, de coneixements i/o de temps. Es centren en les necessitats del veïnat, grups i entitats. Aquests recursos es fonamenten en valors com: la solidaritat, el consens, el diàleg i la col·laboració .

 

Horts:

Es tracta de petites parcel·les, en les quals es conreen hortalisses i verdures, i també plantes aromàtiques i de flor de temporada. Els horts compleixen una funció d’educació social i ambiental.

 

Per a més informació, vine al Casal!

 

Quan ens pots Trobar:

De dilluns a divendres, de 16:30 a 22:30 h i dissabtes de 9 a 14 h, al carrer Josep Serrano 59-71

Telf. 93.213.68.50

Bus 114, 24, V19, D40