Inscripcions A taula!

INSCRIPCIONS

A partir del dilluns 7 de juny

Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21h. En línia a partir de les 8h a: https://elsortidor.inscripcionscc.com/

Les inscripcions per les activitats es mantindran obertes fins el dia abans o fins a cobrir el número d'inscripcions totals. 

Els tallers de la secció L’Aula del Gurmet es realitzaran de manera virtual mitjançant la plataforma Zoom. L’enllaç i la contrasenya que permetran accedir a l’aula virtual es faran arribar a les participants a través del correu electrònic. Tota la informació relativa al funcionament d’aquests tallers es rebrà en el moment de formalitzar la inscripció.

Pagament:

Presencial, amb targeta en el moment de formalitzar-hi la inscripció.

L’import del suplement dels tallers es farà efectiu en el moment de formalitzar la inscripció.

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import del taller ni del suplement per a ingredients o materials.

Inscripcions en línia

En cas que no pugueu assistir a les activitats que necessiten inscripció prèvia cal que ho comuniqueu al Centre. La vostra plaça pot ser utilitzada per persones que estan en llista d’espera.

Reducció i subvenció dels imports als tallers: per a més informació, adreceu-vos al mateix centre.


En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat presencial a la que ha estat inscrit/a (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugi realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès. 

 

Compartir