PROJECTES AMICS

EL MEU BARRI ÉS UN MÓN

Projecte de creació artística audiovisual per a infants de  8 a 10 anys. En aquest taller treballaran diferents tècniques audiovisuals com són l’entrevista, el chroma key, la ficció, el  documental... amb la finalitat de conèixer el barri del Poble-sec. La metodologia emprada serà a través del joc i la pregunta per fomentar l’aprenentatge. Organitza: La Maleta del Cine

MIGRANTOUR

Projecte europeu de turisme social i solidari, present a 20 ciutats. A través d’itineraris interculturals, busca mostrar la riquesa i diversitat, fomentant noves narratives. Els guies construeixen el relat a partir dels seus orígens, la seva arribada i els elements urbans més representatius. Organitza: Nexes Interculturals

MICROHISTORIAS MIGRANTES

Taller de creació personal i col·lectiva per reelaborar les experiències migratòries. Es treballa a través del cos, l’art i l’audiovisual, però també l’escriptura, la narrativa. Una de les finalitats és la construcció col·lectiva sobre la migració. Organitza: La Quinta Pata.

ALIANÇA MONSTRUOSA

La Raposa, La Creatura, Espai Qwerty i LaTinta, amb el suport de la Comunalitat Urbana de Poble Sec, es conjuren per organitzar un seguit de tallers amb perspectiva femnista/queer/LGTB+.  Per més informació: hola@espaiqwerty.org

GRESOL CULTURAL

Programa de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec que promou el treball conjunt entre els grans equipaments culturals, les entitats i els centres educatius del barri del Poble-sec desenvolupant de manera conjunta projectes singulars de llarga durada integrats en el currículum acadèmic. Per més informació: gresolcultural@poblesec.org.

AULA AMBIENTAL DEL POBLE-SEC

Espai per la transmissió de coneixements i promoció de la cultura de la sostenibilitat i empoderar la ciutadania de cara als nous reptes que han sorgit a causa del canvi climàtic. Per més informació: aulaambientalps@somlaclau.org

OKAN COLLECTIVE

La seva missió és fomentar i promoure les arts escèniques, en particular la música i la dansa africana, mitjançant la formació, la producció i la difusió d'espectacles i vídeos. Al Sortidor porten a terme tallers i jornades intensives de dansa africana. Per més informació: + 34 661 235 055; okancollective@gmail.com

Compartir