Bases Balandra 2024

Balandra és convocatòria de residències escèniques i de suport a la creació del Centre Cívic El Sortidor que té com a objectiu facilitar la creació i l’exhibició escènica. És per això que des del centre s'ofereixen sales d’assaig, suport tècnic, difusió dels projectes i espais d’exhibició d’aquests, ja sigui en el mateix centre o en el marc de festivals o cicles d’altres equipaments. A més, El Sortidor disposa en una de les seva façanes de dotze ancoratges homologats per a la pràctica i assaig d’espectacles de dansa vertical.
 

Destinataris

Poden optar a Balandra totes les persones, companyies, entitats o col·lectius que presentin un projecte en qualsevol disciplina de les arts escèniques (teatre, dansa, dansa vertical, clown, titelles, performance, etc.) de nova creació o en desenvolupament, no estrenats i amb vocació professional. 
 

Línies de treball

Es valoraran els projectes amb les següents línies d’actuació, però no són requisits per poder-s’hi presentar:
 

Processos comunitaris

El Sortidor és un equipament proximitat que aposta per la cultura comunitària entenent la riquesa cultural del seu territori gràcies a les múltiples i diverses formes d’expressió que s’hi donen. És per això que convida a les companyies residents a imbricar els seus processos creatius amb el context social del Poble-sec, per tal d’obrir processos de col·laboració i mediació que generin intercanvis i nous sabers compartits. Els projectes que es presentin en aquesta modalitat així ho hauran de reflectir en la seva metodologia de treball descrita al dossier.
 

Alimentació i gastronomia

El Centre Cívic El Sortidor compta amb el projecte d'especialització “A Taula! Cicle de Cultura i Gastronomia”, orientat a explorar l’alimentació en totes les seves dimensions. Les companyies interessades en els maridatges entre les arts escèniques i la gastronomia poden disposar de la cuina de l'equipament com a espai de trobada i experimentació.

Feminismes

Es valorarà que els projectes incorporin tant en els seus discursos com en les seves pràctiques la perspectiva feminista. És a dir, aquelles creadores que entenguin les arts vives com a eina de transformació social i amb les seves peces convidin al debat i a la reflexió, a la vegada que apostin per prioritzar les cures i la cooperació en les seves dinàmiques de treball.


Perspectiva intercultural

En un context social i cultural travessat per eixos de desigualtat i opressió cap a les persones racialitzades i d’orígens culturals diversos, adoptar una perspectiva intercultural implica apostar per un posicionament social, polític i ètic que assenyali, repensi i proposi canviar les estructures racistes d’exclusió i discriminació, així com garantir la diversitat de veus, identitats i formes de vida. Tenint en compte tot això, es prioritzaran aquells projectes que siguin desenvolupats per persones racialitzades i d’orígens culturals diversos, així com projectes que el seu contingut creatiu posi de manifest i reflexioni al voltant de temàtiques vinculades, com el diàleg intercultural, la migració, el racisme o la violència institucional, entre d’altres. 

 

Presentació de projectes

 • Del 10 de juny al 5 de juliol de 2024.
 • Omplint el formulari web, adjuntant-hi el dossier artístic que ha de contenir els següents apartats:
 1. Títol del projecte
 2. Sinopsi
 3. Fitxa artística indicant integrants i rol que ocupen
 4. Descripció de les fases de treball i cronograma aproximat
 5. Trajectòria de l’artista o de la companyia i de les seves integrants
 6. Recorregut del projecte, en el cas de que en tingui, i estat actual
 7. Fotografies i vídeos (en el cas de material audiovisual, preferentment adjuntar un document amb enllaços)

Condicions de la residència

El Sortidor aportarà a les companyies seleccionades

 • Una residencia de fins a 6 mesos de setembre de 2024 a juliol de 2025, sempre atenent les necessitats entre companyies i altres usos de les sales i la disponibilitat dels espais i dins els horaris del centre (de dilluns a divendres de 8.30 a 22 h, dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 21h i diumenges de 10 a 14h; agost tancat).
 • Els espais del centre, ja siguin sales de treball, sales d’expressió corporal, el pati, la paret externa o la cuina (per a projectes que ho requereixin).
 • Reunions periòdiques amb la companyia durant la residència per valorar el procés de creació al centre.
 • Espais de magatzem del centre. Un cop finalitzat el període de residència, la companyia es compromet a retirar-lo. En cas contrari, aquest no es podrà recuperar.
 • Difusió del projecte en les xarxes socials del centre durant la residència de la companyia.
 • Programació de la peça a la sala d’actes del centre, amb suport i material tècnic per a la posada en escena.

Les companyies es comprometen a:

 • Mostrar la seva peça en el marc de la programació cultural del centre.
 • Difondre el projecte durant la residència fent constar el suport del Centre Cívic El Sortidor en el material de difusió.
 • Respectar la normativa de les sales.
 • Signar i complir l’acord de residencia.

Les companyies de dansa vertical han d’aportar, a més de la documentació anterior:

 • Assegurança de responsabilitat civil i accidents de totes les persones que en formen part i de les persones que puntualment hi col·laborin, pel desenvolupament de la seva activitat. A aquests efectes es presentarà, abans de l’inici de la residència, una còpia de les assegurances vigents per cobrir el pagament de les indemnitzacions que li puguin correspondre.
 • El material necessari per a la pràctica de la dansa vertical.

Jurat i criteris de valoració

El Jurat seleccionarà un total de 10 projectes i fins a tres més de dansa vertical per a residir al Centre Cívic El Sortidor. Dels projectes presentats, el centre cívic en farà una selecció atenent l’adequació tècnica. Es comptarà amb una comissió composta per:

 • Institut del Teatre
 • Teatre Dau al Sec
 • Centre Cívic El Sortidor

Així mateix, per l’avaluació dels projectes de creació comunitària es comptarà amb la valoració del Pla Comunitari i el Pla d’Acollida del Poble-sec. 

Calendari

 • Presentació de projectes: del 10 de juny al 5 de juliol de 2024
 • Selecció de projectes i resolució: juliol de 2024
 • Entrevistes amb les companyies i grups seleccionats: setembre de 2024
 • Residències: entre setembre de 2024 i juliol de 2025, segons les necessitats

Compartir