Residències escèniques

Foto: Julia Sobron

Balandra és una convocatòria de residències escèniques i de suport a la creació del Centre Cívic El Sortidor que té com a objectiu facilitar la creació i l’exhibició escènica. És per això que des del Centre Cívic s’ofereix sales d’assaig, suport tècnic, difusió dels projectes i espais d’exhibició d’aquests, ja sigui en el mateix centre o en el marc de festivals o cicles d’altres equipaments. A més, El Sortidor disposa en una de les seva façanes de dotze ancoratges homologats per a la pràctica i assaig d’espectacles de dansa vertical.

Aquest projecte neix de la necessitat d’oferir el suport de creació amb format de residència de fins a un any de durada i ofereix una convocatòria oberta a la ciutadania perquè hi pugui accedir. Balandra està obert a totes les persones, companyies, entitats i col·lectius que  presentin un projecte de qualsevol disciplina artística dins del camp de les arts escèniques.

 

Compartir