Residències escèniques

Foto: Julia Sobron

Balandra és un projecte del Centre Cívic El Sortidor que té com a objectiu fomentar la creativitat escènica i facilitar el desenvolupament dels projectes artístics per fusionar la creació i difusió de la cultura i oferir el Centre Cívic com un espai obert i cultural de referència al barri i a la ciutat.

Aquest projecte neix de la necessitat d’oferir el suport de creació amb format de residència de fins a un any de durada i ofereix una convocatòria oberta a la ciutadania perquè hi pugui accedir. Balandra està obert a totes les persones, companyies, entitats i col·lectius que  presentin un projecte de qualsevol disciplina artística dins del camp de les arts escèniques.

Objectius

  • Facilitar i promoure l’accés, l’expressió i la creació cultural.
  • Generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva.
  • Simplificar i agilitar la tramitació de sol·licituds.
  • Aconseguir un major nivell d’eficiència en la concessió dels espais de suport.
  • Aconseguir un major nivell d’eficàcia en els espais del Centre Cívic.
  • Millorar l'encaix entre les polítiques culturals i les línies de foment
  • Articular barri i ciutat: en la dimensió cultural, participativa i de relacions socials.
  • Facilitar l’accés a la cultura als veïns i veïnes del barri

Compartir