NON PROJECT VERTICAL DANCE
L'ànima de les paraules

Dansa vertical

L`ánima de les paraules….qué es l`ánima de les paraules …será una imatge?, un so?,un sentiment? O será la seva interpretació, la seva comprensió, el seu enteniment?

Es tracta d'una peça de creació híbrida on es generen sinergies entre la dansa, el teatre i la tecnologia.

L´ánima de les paraules es un viatge a través de fonemes, versos, paraules i melodies que endinsen a l`espectador en un univers ple de llletres; es un aviatge que no es diu i troba un altre mitjá d´expresió: el moviment y la imatge.

La Cia. NON PROJECT neix al 2021 enmig d'una pandèmia. Sorgeix de la necessitat de les integrants d'experimentar amb noves formes d'expressió i moviment a través de la verticalitat del punt fix; explorant la relació amb l’alçada, la velocitat, la gravetat i els diferents plans i nivells.

 

Compartir