INSCRIPCIONS I NORMATIVA TARDOR 2020

TALLERS TARDOR 2020

 

MINI-GUIA PER A TALLERS EN TEMPS DE LA COVID-19.

Preguntes Freqüents

-Aquest trimestre es faran tallers presencials? 

Sí, però tindran certes diferències respecte dels trimestres anteriors. 

 • Quines?

En aquest cas, el tallers es dividiran en dos blocs de 5 sessions cadascun. El primer bloc començarà la setmana del 5/10; el segon, la setmana del 9/11.

 • Per què es fa així?

En cas d´un possible confinament: 

Si es declarés un cop començat el bloc 1, les sessions que restessin per fer de manera presencial, les faries en línia. 

Si el confinament s´allargués més enllà de l´inici del bloc 2, et retornaríem l´import total d´aquest segon bloc. 

En el cas que es comencés el bloc 2 i es declarés el confinament amb el bloc iniciat, succeiria el mateix que amb el bloc 1 (continuaries la resta de sessions en línia). 

 • Puc inscriure´m als dos blocs a partir del 21/9? 

Sí. Però també pots inscriure´t només al bloc 1, i al bloc 2 fins a una setmana abans que s'iniciï. 

 • Hi haurà tallers 100% en línia? 

Sí. És una novetat del Centre Cívic, i tractaran sobre música i cuina. El preu publicat a l´agenda és el definitiu i ja s´inclou el 15% de descompte.  

 

-Puc fer les meves inscripcions presencialment? 

Sí, però a causa de les restriccions sanitàries et recomanem fer la inscripció en línia. 

IMPORTANT: Per a formalitzar la inscripció, només podrà accedir al Centre una persona per torn. La cua es farà a l´exterior, tot respectant els dos metres de distància entre usuaris. 

 

-Puc fer la meva inscripció i la d’una altra persona? 

Sí. Et podràs inscriure tu mateix/a i fins a dos usuaris més. La inscripció en línia és nominal. 

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

IMPORTANT: Durant aquest trimestre els tallers es divideixen en dos blocs independents i presencials. 

 

 • Presencials: 

Del 21 de setembre al 2 d’octubre de 2020 el bloc 1 i fins el 6 de novembre el bloc 2  (consulteu horari d’inscripcions).

Modalitat de pagament presencial: targeta o abonament bancari (retorneu al Centre Cívic el rebut amb el segell de l’entitat bancària en el termini màxim de dos dies)

 •  En línia: del 21 al 4 d´ octubre de 2020 des de les 9.30 del dia 21 fins a les 23.59 h del dia 4 el bloc 1 i el bloc 2 fins a les 23.59 h el dia 8 de novembre.

Web Centre Cívic :  https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis

Portal d’inscripcions :  https://matasiramis.inscripcionscc.com

Si tens problemes o dubtes a l’hora de fer les teves inscripcions a través del web, truca’ns i nosaltres t’hi ajudarem. 

 • Inici dels tallers bloc 1: la setmana del 5 d’octubre de 2020.

 • Inici de tallers bloc 2: la setmana del 9 de novembre de 2020. 

 • Devolucions de tallers cancel·lats:

Bloc 1: Del 5 al 30 d’octubre (consulteu horari d’inscripcions).

Bloc 2: Del 9 al 20 de novembre (consulteu horari d’inscripcions).

Les devolucions es faran per transferència bancària o bé amb la targeta de crèdit. 

Un cop hagin passat 3 mesos des de la notificació del retorn, el Centre Cívic no farà cap devolució de diners. 

NORMATIVA

 • Cada usuari/a pot inscriure de manera presencial com a màxim a 3 persones (l’usuari/a + dos més). La inscripció en línia és nominal.

 • L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per d’altres raons tècniques. Un cop iniciat els tallers, i en cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual s´ha inscrit/a de forma presencial, aquesta activitat s’adaptarà per tal que es pugui realitzar de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació, així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

 • Per tal de formalitzar la inscripció s’ha de portar el DNI

 • Les baixes voluntàries només s’acceptaran fins a una setmana abans de l’inici del curs.

 

 DESCOMPTES

 • Aturats: DARDO o informe de vida laboral + l’empadronament amb sis mesos de vigència.

 • Discapacitat: Targeta acreditativa de la discapacitat + l’empadronament amb sis mesos de vigència.

 • Aquests descomptes van del 50 al 75%. Per tal de poder beneficiar-vos d’aquests descomptes cal que ho pregunteu al Centre. En aquest cas, la inscripció haurà de ser presencial.

 

HORARI D'INSCRIPCIONS:

Matí: de 10.00 a 13.30 h

Tarda: de 16.00 a 19.30 h

 

 

Podeu consultar i descarregar l'agenda als annexes. 

 

Compartir