INSCRIPCIONS I NORMATIVA TALLERS HIVERN 2024

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

 

AVÍS IMPORTANT: Els números per a les inscripcions són nominals. Només es podrà inscriure a una persona més que no pugui venir físicament al Centre. 

 

Presencials: 

A partir de l'11 de desembre de 2023

Modalitat de pagament presencial: targeta

Horaris d’inscripcions: matí, de 10.00 a 13.30 h; tarda, de 16.00 a 19.30 h  

 

En línia: 

A partir de les 10.00 h del dia 11 de desembre de 2023

Web Centre Cívic: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis

Portal d’inscripcions: https://matasiramis.inscripcionscc.com

Si tens problemes o dubtes a l’hora de fer les teves inscripcions a través del web, truca’ns i nosaltres t’hi ajudarem. 

 

INFORMACIÓ TALLERS

Inici dels tallers: setmana del 8 de gener de 2024

Devolucions de tallers cancel·lats: es faran per transferència bancària o amb la targeta de crèdit. 

Durada: deu setmanes, tret que se n’indiqui una altra.

Places limitades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscrits per a poder impartir-los, i disposen de places limitades.

Devolucions de tallers cancel·lats: es faran per transferència bancària o amb la targeta de crèdit. 

Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.NORMATIVA GENERAL D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

El Centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, professorat o la ubicació d’una activitat dins de l’equipament, si ho considera necessari. El Centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció. Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari/ària, dins del trimestre en curs. Cal indicar al professorat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de dur a terme el taller. El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller s’especifica quin és aquest plus econòmic que s’haurà d’abonar el primer dia de classe. El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic i/o personal. La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

 

 

INFORMACIÓ DESCOMPTES

Les inscripcions a tallers amb subvenció d'atur o bé per a persones amb discapacitat no estan disponibles en línia. Cal venir presencialment. El descompte només és aplicable a un taller per trimestre.

Resulta imprescindible aportar certificat d’empadronament de la ciutat de Barcelona, emplenar declaració responsable i facilitar la DOCUMENTACIÓ concreta a cada cas. Tota la documentació ha d’estar actualitzada.

 

 

Persones en situació d’atur:

 Descompte del 50%

  • Full d’inscripció 

  • Declaració responsable

  • Certificat d’empadronament de l’any en curs 

  • Vida Laboral o en el seu defecte el full del SOC (DARDO) 

 

 

Persones amb discapacitat:

  • Full d’inscripció

  • Declaració responsable

  • Certificat d’empadronament de l’any en curs

 Descompte del 30, 50 o 75% segons aquests barems: 

 

1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa

1.1 Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 30%

1.2  Entre 65 i 74% de discapacitat: descompte del 50%

1.3  Amb un grau igual o superior al 75%: descompte del 75%

1.4  Amb carnet de família nombrosa o 2 fills a càrrec descompte del 75% 

1.5  Amb necessitat de tercera persona descompte del 75% 

 

2. Targeta de discapacitat i targeta rosa: descompte del 75%.

 

3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults), del Centre Atenció Primària, Club social actualitzat per tenir un trastorn de salut mental sever. (TMS)

3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 75%

3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%

3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills a càrrec descompte del 75%.

On: Centre Cívic Matas i Ramis
Adreça: C/ Feliu i Codina, 20

Telèfon: 934072356
Email: ccmatasiramis@bcn.cat

Compartir