69. FRANCÈS. GRUP DILLUNS

Dilluns
De 17 a 18.30 h

13/01/2020 > 16/03/2020
Preu: 63,89 € (15 hores)

Es necessiten coneixements elementals de francès que permetin presentar-se, expressar gustos, parlar de passatemps i, en general, poder expressar-se encara que de manera molt bàsica sobre temes diversos. Es treballarà sobretot l’expressió oral però també es revisaran conceptes gramaticals.

 

 

Professor/a: Florence Tessier

Inici d'inscripció: 23/11/2019
Fi d'inscripció: 13/01/2020

Annexes

Fitxa taller

Compartir