L'OBRADOR

El Centre Cívic Vil·la Florida disposa d'un servei de cessió d'espais i infraestructures per a aquelles persones, grups o companyies de teatre, dansa, música... que ho necessitin, amb la finalitat de donar veu i oportunitat a artistes emergents per desenvolupar els seus projectes.

Les sales s'ofereixen gratuïtament, però es demanarà una contraprestació (en forma d'activitat, formació, espectacle...) que s'acordarà prèviament amb la referent del centre. La contraprestació pot proposar-la la persona, grup o companyia, o el mateix Centre Cívic, es definirà per escrit amb un acord mutu on totes dues parts se sentin beneficiades de la contraprestació.

Compartir