CESSIÓ D'ESPAIS

El centre cívic Vil·la Florida disposa d'un servei de cessió d'espais i infrastructures per empreses, persones físiques i entitats sense ànim de lucre. Podeu trobar més informació sobre la normativa d'ús als ANNEXOS. 

També podeu veure imatges dels espais i característiques tècniques obrint l'annex Plànols i Fotografies Sales.

Per a sol·licitar un espai cal omplir la fitxa que trobeu en l'annex adjunt Fitxa sol·licitud i fer-nos-la arribar al correu electrònic cessions.vilaflorida@qsl.cat

També us podeu adreçar al punt d'informació del Centre Cívic o trucar al 932 546 265.


Preus 2022

 

Sala polivalent (Auditori)

Particulars i Empreses

74,85€ / hora

Entitats sense ànim de lucre

31,19€ / hora

Taller 1, 2-3, 4, 5, 9, 10 i 11

Particulars i Empreses

43,67€ / hora

Entitats sense ànim de lucre

18,72€ / hora

Tallers 6, 8 (Sales de < 50m2)

Particulars i Empreses

31,19€ / hora

Entitats sense ànim de lucre

 9,98€ / hora

 

Per obtenir els preus d'Entitat sense ànim de lucre s'han d'adjuntar els Estatuts actualitzats de l'Entitat. 

Compartir