L'AMPLIFICADOR

Es tracta d'un nou projecte que neix amb l'objectiu d'esdevenir un espai de trobada i difusió per donar a conèixer una entitat, associació o fundació que treballi valors de cooperació, integració, igualtat..., dins del territori.

Com un amplificador augmenta l'amplitud o la intensitat d'un so, el Centre Cívic vol amplificar la vostra veu, donant-vos cabuda dins la seva programació.

Objectius:

Donar a conèixer les entitats i associacions que existeixen al territori.

Sensibilitzar a la població respecte les diferents realitats socials que existeixen, a través del coneixement dels projectes que porten a terme les diferents entitats que es vulguin presentar.

Proporcionar suport logístic, tècnic i d'infraestructura a les iniciatives de les entitats, associacions i col·lectius del territori, per tal de promoure i enfortir-ne el teixit associatiu.

Apropar els serveis del Centre Cívic a entitats del territori per crear sinergies de participació.

Establir sistemes de confiança amb les entitats del territori per treballar de forma conjunta en pro del bé comú.

Si esteu interessats/ades a presentar la vostra entitat al centre cívic, llegiu atentament el document que hi ha adjunt per saber com ho podeu fer.

 

Compartir