Paisatge urbà

Estudis de paisatge urbà

És un macroprojecte d’anàlisi de paisatges de Barcelona amb què s’estudia les característiques pròpies i els elements distintius dels diversos barris de la ciutat, i se n’examina les oportunitats i els punts febles. És una eina essencial per impulsar les noves estratègies patrimonials, urbanístiques i de disseny de l’entorn urbà. 

Usos del paisatge urbà

El paisatge urbà és un element fonamental del medi ambient d’una ciutat que cal protegir per proporcionar una qualitat de vida adequada a la ciutadania. El marc que en regula l’ús a Barcelona és l'Ordenança dels usos del paisatge urbà, i té per objectiu la protecció, el manteniment i la millora dels valors fonamentals del paisatge urbà, així com de la imatge de la ciutat de Barcelona. 

Pla de mitgeres

Són parets que arran de canvis urbanístics queden exposades a la vista, en permanent estat provisional, i creen una discontinuïtat en el paisatge urbà. Generen problemes constructius i d’habitabilitat al veïnat. 

El Pla de mitgeres recupera aquestes parets i la seva integració dins l’edifici i el paisatge urbà, i en millora l’habitabilitat.

Petits paisatges

Barcelona està plena de racons i detalls urbans singulars que confereixen caràcter a la ciutat. Són elements que preserven la memòria col·lectiva i volem descobrir-los, restaurar-los, protegir-los i posar-los en valor en aquest inventari que ja gairebé recull dos centenars de petits paisatges.

Rutes, guies i publicacions

Aquest espai comparteix les novetats, activitats, galeries fotogràfiques i publicacions de les rutes més emblemàtiques i singulars que mostren la riquesa, la diversitat i els secrets del paisatge urbà de la ciutat.