A banda de l’activitat participativa en plenaris, Comissió Permanent i altres comissions i grups de treball, el Consell porta a terme, en el calendari anual, i com a característica pròpia del CMIB, la Trobada BCN Ciutat Diversa, una festa reivindicativa; el Premi CMIB, un pla de formació i enfortiment, i d’altres actes com jornades, xerrades o sessions, en el marc del pla de treball del CMIB.