Anualment el Consell d’Immigració escull, a proposta participativa de les entitats membres i per acord de la Comissió Permanent, un tema principal que treballa al llarg de l’any en la Trobada, el Premi i altres actes o formats participatius.

El tema de l’any per al 2022 és:

Participació institucional i política de les persones migrades

El Consell ha escollit aquest tema per posar en valor i incentivar les aportacions de les persones migrades als espais d’incidència política i institucional, per visibilitzar la seva tasca en aquests espais i per incidir sobre la importància de fer efectiu del dret a la participació, que comporta també, entre d’altres, el dret a vot, com una condició essencial de la plena ciutadania.

Vinculat al tema de l’any es duran a terme les següents actuacions:

 • Estudi i propostes: avaluació de la participació de les entitats i/o persones migrades o amb rerefons migratori en espais d’incidència política i institucional municipals
 • Campanya sobre el dret a vot, que inclourà:
  • Campanya informativa cap a aquelles persones amb nacionalitats de països que tenen conveni i que per tant poden votar
  • Accions d’incidència sobre el dret a vot per tothom: manifest d’entitats del CMIB, declaració institucional de l’Ajuntament, accions d’incidència a les xarxes socials etc
  • Accions divulgatives i de debat envers al dret de  vot per tothom
  • Sessions informatives sobre els mecanismes de participació a la ciutat
  • Premi del CMIB on es valoraran projectes que treballin la participació política i institucional de les persones migrades

 

Altres anys

2021 - Per una Barcelona antiracista (II)

El CMIB va triar aquest com a tema per a l’any 2021.

Tenint en compte el context polític actual i l’increment de l’extrema dreta, tant en les darreres eleccions estatals com en el context internacional, amb una ultradreta més forta a tot Europa, el Consell va triar aquest tema amb l'objectiu de promoure la convivència, la igualtat i la inclusió, així com combatre el racisme, la xenofòbia i les manifestacions dels discursos d’odi que es van fent presents a la societat.

Accions destacades:

 

Veure tots els documents i vídeos

 

2020 - Per una Barcelona antiracista (I)

El CMIB va triar aquest com a tema per a l’any 2020.

Tenint en compte el context polític actual i l’increment de l’extrema dreta, tant en les darreres eleccions estatals com en el context internacional, amb una ultradreta més forta a tot Europa, el Consell va triar aquest tema amb l'objectiu de promoure la convivència, la igualtat i la inclusió, així com combatre el racisme, la xenofòbia i les manifestacions dels discursos d’odi que es van fent presents a la societat.

Accions destacades:

 

Veure tots els documents i vídeos

 

2019 - Persones migrades i envelliment

El CMIB va triar aquest com a tema per a l’any 2019.

Davant un tema de futur com aquest, el CMIB es va plantejar obrir camí i anticipar la realitat dels propers anys. Existeixen ja moltes comunitats que porten força anys a Barcelona, i s'està donant un fenomen progressiu de reagrupament de les persones grans migrades.

Accions destacades:

 

Veure tots els documents i vídeos

 

2018 - Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge

El CMIB va triar aquest com a tema per a l’any 2018.

Es tracta d’una problemàtica que afecta tota la població i, de forma rellevant, persones migrants de manera quotidiana i en els seus drets o oportunitats, a través d’obstacles específics com poden ser la llei d’estrangeria i la situació d’irregularitat, o bé la discriminació i moltes vegades racisme que pateixen, entre d’altres.

Accions destacades:

 • Informe "Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge a Barcelona". Propostes del CMIB
 • Manifest elaborat per les entitats, llegit a la Trobada BCN Ciutat Diversa 2018
 • Vídeo de sensibilització, amb participació d’entitats del CMIB
 • Trobada BCN Ciutat Diversa, dedicada a la reivindicació d’aquest dret
 • Jornada oberta, en el marc de la Trobada, 4 de novembre de 2018
 • Sessió informativa amb la participació de les Oficines d’Habitatge i l'Oficina per la No Discriminació

 

Veure tots els documents i vídeos

 

2017 - Per la dignificació del treball de la llar i cura de les persones

El Consell va escollir aquest com a tema central de l’any 2017, a proposta de diverses entitats coneixedores de la situació de greuge a nivell laboral i social i de menysteniment dels drets de les persones que treballen en aquest sector, majoritàriament dones i immigrades estrangeres.

Les accions en resposta als objectius de dignificació, sensibilització i reconeixement social que es van dur a terme van ser:

 

Veure tots els documents i vídeos

 

2016 - Estratègies econòmiques i laborals des de la diversitat

L’any 2016 va ser dedicat a la cerca d’estratègies i accions a mida per tenir en compte les necessitats del col·lectiu relacionades amb la recerca de feina, el desenvolupament i la millora competencial. Per ajustar al màxim els itineraris als interessos i necessitats detectades, cal dur a terme una tasca continuada de cooperació i comunicació amb les entitats per a construir cada proposta formativa.

Accions destacades:

 

Veure tots els documents i vídeos

 

2015 - Dret a vot i plena ciutadania

El dret a vot és un dels aspectes cabdals de la ciutadania ja que, en certa manera, defineix qui forma part de la comunitat i qui pot elegir els seus representants. Des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona s’ha treballat a fons la problemàtica del dret a vot dels estrangers per donar passes cap el reconeixement de la plena ciutadania, i per tant, del dret a sufragi actiu i passiu, dels residents comunitaris  i extracomunitaris a tots els comicis electorals a Espanya.

Accions destacades:

 

Veure tots els documents i vídeos

 

2014 - Inclusió social

2013 - Formació laboral

2012 - Comerç i emprenedoria