El CEMB proposa dotar els centres educatius d’una estratègia que defineixi el seu rol davant l’emergència climàtica

Davant els impactes de l’emergència climàtica, que es manifesten cada vegada amb més intensitat i freqüència en la nostra vida diària, el Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) va impulsar en el curs 2022-23, com a un dels seus espais participatius, la Comissió d’Educació activa per l’emergència climàtica.

El treball d’aquesta comissió es materialitza en un informe amb propostes de millora formulades per a la comunitat educativa. L’informe, que ja ha estat aprovat pel Plenari del CEMB i s’ha lliurat a les administracions educatives de la ciutat, constata que l’educació té un rol molt important com a eina de sensibilització i de foment de la consciència crítica per tal d’inspirar accions i promoure la responsabilitat individual i col·lectiva.

Més enllà d’aquest paper, però, els centres educatius es veuen amb la necessitat d’abordar de manera urgent les elevades temperatures que s’allarguen fora dels períodes estrictament estivals. Enfrontant aquesta preocupant realitat, la comissió va aprofundir al llarg de tot el curs en les diverses actuacions que s’han adoptat en els centres educatius de la ciutat per adaptar-los a les altes temperatures.

Com a principal proposta del grup de treball, en surt el fet d’impulsar l’elaboració d’una estratègia per als centres educatius que en defineixi el rol davant de l’emergència climàtica agafant com a model el document de Bressols pel clima.

Entre altres qüestions, en l’informe final es demana millorar la informació del Programa de confort ambiental que es dona als centres, així com traslladar-lo també als centres concertats per facilitar que implementin mesures alineades amb l’estratègia comuna de ciutat.

El document també fa referència a continuar avançant en la naturalització d’equipaments educatius amb programes com el “Transformem els patis” o els “Refugis Climàtics”; evitar tancar fonts d’aigua durant els períodes de sequera pels beneficis educatius i d’adequació climàtica que això suposa; o a fomentar accions formatives dins la comunitat educativa perquè puguin sensibilitzar sobre l’emergència climàtica i promoure els canvis culturals necessaris per afrontar-la.

Com que es va considerar que la complexitat i abast del fenomen i la diversitat de perspectives que cal desenvolupar no van poder ser treballades amb la suficient profunditat, la Comissió d’Educació activa per l’emergència climàtica té continuïtat aquest curs 2023-24. En les sessions que s’estan realitzant, s’està avançant en l’elaboració d’una estratègia climàtica per als centres educatius de la ciutat aprofundint en propostes d’actuació en els diferents eixos temàtics que cal tenir en compte.

Consulta l’informe de la Comissió d’Educació activa per l’emergència climàtica del curs 2022-23

Compartiu aquest contingut