Composició

Adreça: Palau Foronda Rda. de Sant Pau, núm. 43-45, planta 1.
08015-Barcelona.

Telèfon: 93.402.78.15. 

Fax: 93.402.78.48.

Composició
President Sr. Tomàs Font i Llovet
Vicepresidenta Sra. Mª Dolores Arias Abellán
Vocals Sra. Antonia Agulló Agüero
  Sr. Jaume Galofré i Crespi
  Sra. Paloma González Sanz
  Sr. Sergio Llebaría Samper 
Secretari Sr. Pedro Javier Morales Montoya
   
   
Membres anteriors  
Presidents Sr. Ignacio de Lecea i Ledesma (12/1988 - 02/2002)
  Sra. Antònia Agulló i Agüero (03/2002 - 05/2006)
  Sr. José Antonio Pérez Torrente (05/2006-09/2016)
Vicepresidents Sr. José Antonio Pérez i Torrente (03/2002 – 05/2006)
  Sr. Joaquim Bisbal i Méndez (05/2006-09/2016)
Vocals Sr. Mario Pagès i Martínez (12/1988 -04/2002)
  Sr. Joaquín Tornos i Mas (12/1988 -12/1998)
  Sr. Jordi Sopena i Gil (12/1988 - 06/1993)
  Sr. Joan Esteve i Oriol (12/1988 - 12/1990)
  Sr. Martín Pagonabarraga i Garro (01/1991-09/2016)
  Sra. Antònia Agulló i Agüero (01/1991 - 02/2002)
  Sr. Juan Carlos Giménez-Salinas i Colomer (01/1991 - 12/1993)
  Sr. Jordi Parpal i Marfà (11/1993-06/2013)
  Sr. José Antonio Pérez i Torrente (03/1994 – 02/2002)
  Sr. Gabriel Rossy i Ramírez (03/1994 - 02/2000)
  Sr. Tomàs Font i Llovet (03/2000 - 02/2001)
  Sr. Valentí Pich i Rosell (04/2001 - 12/2003)
  Sr. Joaquim Bisbal i Méndez (03/2002 – 05/2006)
  Sr. Rafael Entrena i Cuesta (03/2002-09/2016)
  Sr. Emilio Álvarez i Pérez (10/2004-09/2016)
  Sra. Mercè Castillo i Solsona (06/2006-09/2016)      
                                Sr. Emili Soler Calucho (09/2016 -07/2021)
Secretaris Sr. Víctor-Rafael Rivas i Carreras (12/1988 - 12/1991)  
  Sr. Daniel Seco i Adxerà (06/1992 - 09/2010)                  
  Sr. Fernando Frias Valle (09/2010 - 11/2021)