Acte de commemoració del trentè aniversari del Consell Tributari

Aniversari. El 26 de març el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona va acollir la celebració del 30 aniversari del Consell Tributari

Amb motiu del 30 aniversari del Consell Tributari, el passat dimarts 26 de març va tenir lloc un acte commemoratiu al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona que va aplegar autoritats i representants del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dels Tribunals economicoadministratius d’arreu de l’Estat, de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Gerència Regional del Cadastre, de la Generalitat de Catalunya, de la Comissió Jurídica Assessora, del Consell de Garanties Estatutàries, de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i del món local en general, de la Universitat, de l’Advocacia, dels Col·legis professionals i dels propis Ajuntament de Barcelona i Consell Tributari anteriors i actuals.

L’acte va estar presidit per Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia i hi van intervenir Jordi Ayala, gerent de Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona; Julia Madrazo, presidenta del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Bilbao; Emilio Berlanga, ex president de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Tomàs Font, catedràtic de Dret administratiu i actual president del Consell Tributari de Barcelona.

El senyor Tomàs Font va agrair als assistents la seva presència en aquest acte d’especial significació per al Consell Tributari i va destacar el caràcter pioner de la institució, així com la valentia, lucidesa i encert de l’Ajuntament de Barcelona en crear-la i el prestigi que se li reconeix gràcies a la dedicació i experiència dels experts independents que n’han estat membres i els que ho son en l’actualitat.

El president va recordar les funcions del Consell Tributari com a òrgan independent i especialitzat que controla els actes de gestió, recaptació, inspecció i revisió dels ingressos de dret públic i informa les Ordenances Fiscals i va fer un breu balanç dels 30 anys d’exercici d’aquestes funcions, significant la tramitació d’aproximadament 31.000 expedients i una evolució que evidencia una significativa reducció del nombre de recursos i la tendència a l’alça del nombre informes emesos pel Consell Tributari a petició dels òrgans municipals per prendre les decisions amb transcendència fiscal.

En aquest sentit, el senyor Tomàs Font va destacar l’impacte de la prolífica activitat del Consell Tributari en l’actuació municipal dels òrgans amb funcions gestores, resolutives o normatives en matèria tributària; en la ciutadania i en la doctrina i jurisprudència, en tant que els seus pronunciaments han servit de referent doctrinal per a molts operadors jurídics, han reduït la conflictivitat contenciosa administrativa i, especialment, han proporcionat un servei gratuït als contribuents que garanteix la protecció dels seus drets i els ofereix seguretat jurídica.