Acte de presa de possessió dels membres del Consell Tributari de Barcelona i de reconeixement als membres sortints

El 24/05/2022 van prendre possessió els membres del Consell Tributari i amb la incorporació de dos nous membres es renova parcialment

El dia 24 de maig de 2022  amb presència de l’Alcaldessa, Excma. Sra. Ada Colau i Ballano, la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña i el secretari General de l’Ajuntament, Sr. Jordi Cases i Pallarès i davant de les distintes autoritats que van assistir a l’acte,  va tenir lloc a la seu del Consell Tributari l’acte de pressa de possessió dels seus membres i de reconeixement als membres sortints. L’Ajuntament renova així la seva confiança en el president del Consell, Sr. Tomàs Font i Llovet, la vicepresidenta, Sra. Maria Dolores Arias Abellán i els vocals, Sra. Antonia Agulló Agüero i  Sr. Jaume Galofré i Crespí i nomena a la Sra. Paloma González Sanz i al Sr. Sergio LLebaria Samper com a nous vocals.

El president del Consell Tributari, desprès d’agrair a l’Alcaldessa, a les autoritats i als assistents la seva presència a l’acte, va destacar que la renovació parcial del Consell Tributari i la incorporació de dos nous membres atorga, d’una part, estabilitat  i, d’altra, permet la seva evolució, manifestant  que la seva composició combina ciència i experiència, la qual cosa, qualifica als òrgans consultius de rellevància institucional. El Sr. Font en nom dels membres del Consell Tributari va agrair a l’Ajuntament  la confiança dipositada i va manifestar el compromís del Consell amb la ciutadania i l’Ajuntament.  En el seu discurs va posar en valor la feina desenvolupada pels membres i el personal del Consell durant aquest temps i va tenir un record especial per dues personalitats molt vinculades al mateix que ens han deixat durant aquest últim mandat: el Sr. Jose Antonio Pérez Torrente  i  el Sr. Martín Pagonabarraga Garro. Per últim, desprès de realitzar un breu repàs de l’activitat del Consell, va destacar la consolidació del Consell Tributari com a referent jurídic, va agrair novament a l’Ajuntament i, en especial, a les autoritats que el representaven, el seu recolzament incondicional  manifestat, per exemple, en la recent reforma del seu reglament, amb la  incorporació de nous lletrats i, no menys important, amb el tracte sempre respectuós de la seva independència.

L’Alcaldessa va felicitar als membres del Consell pel seu nomenament i els va agrair la seva decisió de posar al servei de la ciutadania i de l’Ajuntament la seva saviesa i professionalitat. Va destacar el seu paper cabdal i va recordar que l’Ajuntament, amb la creació d’aquest òrgan independent, va ser pioner i, avui,  altres municipis el prenen com a referència.  El Consell s’ha consolidat com una experiència d’èxit i és motiu  d’orgull per a l’Ajuntament ( element  imprescindible en la resolució de conflictes entre la ciutadania i la hisenda municipal). L’Alcaldessa també va destacar que la incorporació d’un sisè membre permetrà donar una  resposta eficaç a l’increment del nombre de recursos experimentat als darrers anys i que, desprès de la reforma del seu reglament, també celebra la paritat aconseguida en el seu funcionament. La ciutadania compta amb el Consell per defensar els seus drets i l’Ajuntament  confia en els seus informes perquè atorguen seguretat jurídica a les seves decisions.  Per últim, l’Alcaldessa va manifestar que avui més que mai és important comptar amb mecanismes que mostrin el rigor i la professionalitat en la gestió dels ingressos públics, la qual cosa, evidencia la importància de comptar amb una hisenda municipal pròpia i de tenir aquest Consell tributari que amb el seu rigor, transparència i accessibilitat refereix la millor gestió possible i dóna confiança a la ciutadania.