Discurs del Sr. Tomàs Font a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

Ingrés de l'Il·lustrissim Sr. Tomàs Font i Llovet, president del Consell Tributari de Barcelona, com acadèmic de número a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

 

El 8 de novembre d’enguany l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya va celebrar al Saló d’actes de l ’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona la sessió pública i solemne d’ingrés com a acadèmic de número del Sr. Tomàs Font i Llovet.

El Sr. Font, desprès de dirigir unes emocionades paraules d’agraïment als membres de l’Acadèmia, i de salutació a les autoritats, -entre elles, la Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña,- personalitats del món acadèmic i universitari,  i demés assistents a l’acte,  va pronunciar el seu discurs d’ingrés: “ La ciutat i el seu dret. El règim especial de Barcelona”, on destacà el creixent protagonisme de les ciutats front els estats i la necessitat d’articular un règim jurídic específic (“ius civitatis”) per a les ciutats en el context estatal i global. En aquest sentit, va destacar la importància que tenen el  règim especial de Barcelona i les seves institucions pròpies, com el mateix Consell Tributari.

El discurs va rebre la pertinent contestació de l’acadèmic de número Il·lm. Sr. Josep-Enric Rebés i Solé, qui va assenyalar la qualitat jurídica del nou acadèmic i del discurs presentat, sempre atent a les noves realitats socials i que posa les bases per a una futura i necessària reflexió sobre el règim local i del dret de les ciutats.

La clausura de l’acte va ser a càrrec del president de l’Acadèmia, Excm. Sr. Francesc Tusquets i Trias de Bes.