In memoriam

Professor Rafael Entrena Cuesta

 

En la seva primera sessió de 2024, el Consell Tributari ha recordat la figura del recentment finat professor Rafael Entrena Cuesta, que va ser il·lustre membre d’aquest Consell Tributari durant els anys 2002-2016.

Des de la seva càtedra de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, el professor Entrena ha estat mestre de generacions de juristes que agraeixen els seus ensenyaments, el seu bon fer i el seu exemple com a persona i jurista. També en tots aquells àmbits de la vida pública en els que va ocupar llocs de responsabilitat, i en els quals es va requerir la seva col·laboració com a advocat i com a jurista, és avui recordada la seva labor, i valorades les seves contribucions i la seva vàlua excepcional.

En el Consell Tributari, el professor Entrena Cuesta sempre serà recordat com el mestre pacient i atent a l’evolució de les lleis i de la doctrina, acurat amb el bon funcionament de les institucions i el respecte als ciutadans. Però també com l’impulsor de trobades que facilitessin el diàleg intern i reforcessin el clima de col·laboració, i com un ferm defensor de la projecció d’aquesta institució, a la que considerava un lloc excepcional per al debat jurídic obert, independent i lligat al dia a dia de la vida dels ciutadans.

Així ho solia manifestar en els nombrosos i diferents fòrums que s’honraven amb la seva presència i en els que mai va deixar de participar, gràcies a una vitalitat excepcional.

El professor Entrena era una font inesgotable d’optimisme i d’energia. El seu esperit obert cap a la joventut, el futur i la col·laboració en tots els àmbits constitueix un llegat del qual s’honra aquest Consell Tributari, que la seva ja llarga i consolidada trajectòria s’ha vist enriquida amb les aportacions de l’il·lustre professor. Descansi en pau.