Jornada acadèmica: impuls del règim especial de Barcelona

Jornada acadèmica sobre el Programa per a l’impuls del règim especial de Barcelona

El dia 29 de juny de 2022 es va celebrar a l’aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona la jornada acadèmica sobre el Programa per a l’impuls del règim especial de Barcelona. Després de 25 anys de vigència de la Carta municipal de Barcelona ha arribat el moment d’actualitzar-la, d’adequar-la a les necessitats de la societat actual i als reptes que ha d’assolir una  ciutat global/metròpoli com és Barcelona.

La sessió va comptar amb l’assistència d’una nombrosa representació del Consell Tributari de Barcelona. En el marc jurídic vigent, el Consell Tributari constitueix un exponent destacat del regim jurídic especial del nostre municipi, i així es va assenyalar en les diverses intervencions.

La presentació de l’acte va anar a càrrec del Sisè Tinent d’Alcaldia, l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau, la Sra. Mercè Corretja Torrens, Directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Núria Bassols Muntada, Magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Sr. Manuel Mallo Gómez, Director dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona.

Així mateix va intervenir el Dr. Tomàs Font i Llovet, President del Consell Tributari i Director acadèmic del Programa,  qui també va exercir de ponent director de la sessió. En la seva intervenció va destacar allò que ha significat el Règim especial de Barcelona i els principals reptes a què ha de fer front en el futur immediat. Els directors de les diferents taules de treball del Programa van presentar els resultats del seu estudi amb les diferents propostes de millora que caldria dur a terme per adequar el règim especial de Barcelona a la complexitat actual,  aprofundint en l’autonomia local i la suficiència financera.

La cloenda de l’acte la van realitzar el Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Jordi Cases i Pallarès i el Primer Tinent d’Alcaldia, l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, els quals, van destacar la importància de la feina feta i del camí a emprendre, juntament amb els diferents actors socials, per tal que Barcelona abanderi de nou l’impuls del règim especial de les grans ciutats.