Memòria anual del Consell Tributari 2019

Memòria. El Consell Tributari presenta la Memòria corresponent a l’any 2019, que recull l’activitat realitzada i la doctrina establerta per aquest organisme independent durant l’exercici.

El Consell Tributari presenta la Memòria corresponent a l’any 2019, que recull l’activitat realitzada i la doctrina establerta per aquest organisme independent durant l’exercici.

Fitxers relacionats