Memòria anual del Consell Tributari 2020

Memòria. El Consell Tributari presenta la Memòria corresponent a l'any 2020, que recull l'activitat realitzada i la doctrina establerta per aquest òrgan especialitzat i independent durant l'exercici.

El Consell Tributari presenta la Memòria corresponent a l’any 2020, que recull l’activitat realitzada i la doctrina establerta per aquest òrgan especialitzat i independent durant l’exercici.

Fitxers relacionats