Pressa de possessió del nou secretari del Consell Tributari

El dia 1 de desembre de 2021 va tenir lloc l'acte de pressa de possessió del nou Secretari del Consell Tributari, el senyor Pedro Javier Morales Montoya

El passat dia 1 de desembre de 2021 va tenir lloc al Palau Foronda, seu del Consell Tributari, l’acte protocol·lari de pressa de possessió del seu nou secretari, el senyor Pedro Javier Morales Montoya.

L’acte, presidit pel senyor Tomàs Font, president del Consell Tributari, va comptar amb la presència del senyor Jordi Casas, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona, i la resta de membres i del personal del Consell.

El senyor Casas va dedicar unes breus paraules a reafirmar el reconeixement i compromís municipal amb el Consell Tributari i l’oferiment del seu suport al senyor Javier Morales en la nova etapa professional encetada com a titular de la seva secretaria.

El senyor Tomàs Font va donar la benvinguda al nou secretari del Consell Tributari i va destacar la seva gran trajectòria professional en l’àmbit de la tributació local, principalment, en el si de l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual ostentava fins a la data el càrrec de director de Serveis de Gestió Tributària.

Finalment va intervenir el senyor Javier Morales qui va agrair les seves paraules al senyor Font i al senyor Casas i va manifestar la seva voluntat de continuar i impulsar la gran labor realitzada per l’anterior secretari del Consell, Fernando Frías Valle, recentment jubilat, així com d’implementar els canvis i millores que permetin a aquest òrgan especialitzat continuant oferint un servei de qualitat a la ciutadania i essent un referent doctrinal en matèria tributària.