Cuida l'escocell

Antecedents

Amb l’aplicació de la Mesura de Govern per a l’eradicació del glifosat, a partir del gener del 2017 es va deixar d’usar herbicides químics als espais verds i la via pública de la ciutat de Barcelona. Amb aquest objectiu de la naturalització dels espais verds, alguns d’aquests espais han vist com creixia la presència de plantes herbàcies.

Alguns d’aquests espais són els escocells, que són l’espai no pavimentat al voltant de les soques dels arbres de la ciutat, que permeten la seva irrigació a més d’actuar com a receptacles d’aigua que pot acabar al subsol.

Escocells Avinguda Meridiana
Escocells Avinguda Meridiana
Palmeres a Joan de Borbó
Arbrat viari a la Rambla de Prim
Escocells Avinguda Meridiana
Escocells Avinguda Meridiana
Palmeres a Joan de Borbó
Arbrat viari a la Rambla de Prim

El Pla Natura 2021-2030

El Pla Natura 2021-2030 és el full de ruta que ha de guiar les polítiques del verd a la ciutat durant la propera década. Es divideix en tres eixos estratègics:

 

Aconseguir més verd i biodiversitat.

 

Conservació i la millora del verd i la biodiversitat.

 

Treballar el verd de la ciutat amb i per a la ciutadania.

FruÏt del tercer eix del pla, Barcelona aposta per acollir i facilitar les iniciatives ciutadanes i per oferir propostes concretes perquè veïns i veïnes, organitzacions, entitats i empreses puguin tenir un paper actiu en la promoció i conservació de la biodiversitat urbana i implicar-s’hi de manera activa.

Una demanda ciutadana: La plantació en escocells

Fruït d’una demanda concreta de la ciutadania, de plantació en escocells i parterres va néixer una experiència pilot, que es va dur a terme durant el 2018. Aquella prova ha permès valorar la informació suficient sobre els condicionants i formes de promoció i suport que permentin ara garantir l’èxit de l’experiència.

 
escocell
escocell
escocell
escocell
escocell

AVÍS: Tenint en compte la situació excepcional de sequera queden aturades les noves plantacions en escocells, tot i que sí que es pot fer el manteniment dels escocells ja vegetats.

 

Com es pot sol·licitar?

Per a poder apadrinar i tenir cura d’un escocell de la ciutat, cal fer un assabentat mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits. Cal comprometre’s a seguir les indicacions establertes i informar mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits.

Qui ho pot demanar? Condicionants per a l’apadrinament

 • Ser majors de 18 anys
 • Residir, estudiar o treballar a la ciutat de Barcelona.
 • Apadrinar un màxim de 3 escocells.
 • Comprometre’s a mantenir la cura i neteja de l’escocell per un període mínim d’un any.
 • Comprometre’s a informar anualment del seguiment en el manteniment de l’escocell.
 • Comprometre’s a seguir les indicacions de la Guia de plantació d’escocells
 • Comprometre’s a penjar un cartell informatiu a l’escocell
 • Comprometre’s localitzar els escocells plantats amb el codi AR de l'arbre que trobareu a l’Atles de la biodiversitat

On es pot plantar?

 • Carrers de baixa velocitat (<50km/h) o situats a més de 1,5 m d’un carril de circulació ràpida (≥ 50km/h) amb cordó d’aparcament o sistema de protecció per a vianants.
 • Arbres en bon estat, amb un tronc que no ocupi més del 80% de l’escocell, sense arrels superficials, que no formi part de cap programa específic de l’ajuntament o estiguin apadrinats per un altre ciutadà/na.
 • Tots aquells escocells que no incompleixin la normativa especificada en el document de declaració responsable de plantació i cura d’escocells (el podreu veure en el tràmit).

Què s’hi pot plantar?

 • Plantes que no siguin potencialment tòxiques, al·lèrgenes, amb punxes o invasores.
 • Plantes que no interfereixin en el normal creixement de l’arbre (exemple: enfiladisses).
 • Plantes ornamentals (no hortícoles o amb un objectiu alimentari).
 • Totes aquelles espècies que no incompleixin la normativa especificada en el document de declaració responsable de plantació i cura d’escocells (el podreu veure en el tràmit).

Com ho he de fer?

Tramitar-ho On: Oficina Virtual de Tràmits

Per tal de fer-vos responsable d'un o varis escocells cal que realitzeu el tràmit corresponent l'Oficina Virtual de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona. Allà hi trobareu tota la documentació necessària i els passos que caldrà que seguiu per notificar-ho.

Fer el tràmit

 

Tramitació alternativa (presencial)

Alternativament podreu fer el tràmit presencialment a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) presentant l'instància següent:

Instància

Contacte

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment al respecte del procediment o el programa "Cuida l'escocell" ens el podeu fer arribar mitjançant el formulari habilitat al respecte dins el Portal d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

Formulari de contacte