Espais en actiu

A l'octubre de 2012 es va convocar la primera edició del Pla BUITS amb l'objectiu de cedir la utilització i gestió temporal de 19 solars municipals a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre. El novembre de 2013 va tenir lloc l’acte formal de signatura dels contractes i de lliurament de les notificacions de cessió dels espais del Pla BUITS a les 12 entitats sense ànim de lucre guanyadores del concurs. La Comissió d’Avaluació del concurs, formada per entitats, associacions i grups polítics, va declarar deserts 5 cinc dels emplaçaments.

A l'abril de 2015, es va iniciar la 2a edició d'aquest programa, amb 11 nous espais a disposició d'entitats i agrupacions per a la realització d'activitats d'interès públic o utilitat social de forma temporal.  Al febrer de 2016 es va resoldre el concurs amb la cessió de cinc d'aquests solars.

En aquest espai trobareu informació de cadascun dels emplaçaments en actiu

Pla BUITS - Horta amb Gràcia
Pla BUITS - Horta amb Gràcia