Espais en actiu

L'octubre de 2012 es va convocar la primera edició del Pla BUITS amb l'objectiu de cedir la utilització i gestió temporal de dinou solars municipals a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre. 

El novembre de 2013 va tenir lloc l’acte formal de signatura dels contractes i de lliurament de les notificacions de cessió dels espais del Pla BUITS a les dotze entitats sense ànim de lucre guanyadores del concurs. La Comissió d’avaluació del concurs, formada per entitats, associacions i grups polítics, va declarar deserts cinc dels emplaçaments.

L'abril de 2015, es va iniciar la segona edició d'aquest programa, amb onze espais nous a disposició d'entitats i agrupacions per a l’execució d'activitats d'interès públic o utilitat social de manera temporal. El febrer de 2016 es va resoldre el concurs amb la cessió de cinc d'aquests solars.

Amb la creació del departament de Mans al Verd dins de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins l’any 2020, es va agafar la gestió, manteniment i renovació de les cessions d’ús a les entitats, així com l’arranjament d’espais nous per a la cessió.

L'any 2023 s'ha renovat l'adjudicació de cinc espais i s'han incorporat dos espais més.

L'any 2024 es renovaran més cessions de solars en funcionament i se n’incorporaran de nous.

En aquest espai trobareu tota la informació de cadascun dels emplaçaments en actiu.

 

Pla BUITS - Horta amb Gràcia
Pla BUITS - Horta amb Gràcia