• Inici
  • / Institut Municipal de Parcs i Jardins

Institut Municipal de Parcs i Jardins

Per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 la informació d'aquesta secció s'anirà actualitzant a mida que es publiquin els decrets corresponents. 

Qui som

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona es configura com una entitat pública empresarial local de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la Carta de Barcelona.

La seva funció és la prestació dels serveis i altres activitats amb els objectius bàsics de la conservació i millora de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via pública, terrenys forestals de l’Ajuntament de Barcelona, així com la creació de nous espais amb vegetació de qualsevol tipus.

L’Institut, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió ordinària del dia 28 de juny de 2002 i modificat el 14 d'octubre de  2005, està adscrit a la Gerència adjunta d’Ecologia i Serveis Urbans.

Què fem

L’Institut administra i promociona el verd urbà de la ciutat i el medi ambient, de manera que té al seu càrrec la remodelació, construcció, conservació i manteniment dels parcs i jardins urbans de Barcelona, de l’arbrat urbà, dels bancs i les àrees de jocs.

Per altra banda, és l’encarregat d’assessorar i formar sobre tècniques de jardineria i organització de la producció, mitjançant tallers de reparació i manteniment dels equips que lidera, així com de realitzar informes perceptius i control de qualitat de tots els projectes urbans en allò que fa referència a zones verdes i/o arbrat.

 

Informació Institucional

 

Enllaços relacionats: