Catàleg de programes, projectes i serveis

 • Programa d’acollida temporal als centres educatius públics d’obres del fons d’art contemporani de la ciutat.

 • Projecte pilot d’educació artística que interrelacion tres àmbits: la música, les arts escèniques i les arts visuals i plàstiques.

 • Accions per garantir l’educació més enllà de l’escola

 • Proporciona als centres educatius recursos i orientacions pedagògiques per implantar metodologies que fomentin l’aprenentatge de les ciències.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Promou i afavoreix la cohesió, la integració i el treball en equip a través del llenguatge del moviment i la dansa contemporània.

 • Promou la creació escènica en els centres públics d’ensenyament secundari que fan teatre dins el seu horari lectiu o extralectiu.

 • Dona suport al desenvolupament de les competències lectores i molt especialment al gust per la lectura.

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

 • Accions per garantir l’educació més enllà de l’escola

 • Dona suport al desenvolupament de les competències lectores i molt especialment al gust per la lectura.

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

Arts i cultura

Connexions educadores entre els agents de creació contemporània i les escoles enteses com a espai de creació.

 • Programa d’acollida temporal als centres educatius públics d’obres del fons d’art contemporani de la ciutat.

 • Projecte pilot d’educació artística que interrelacion tres àmbits: la música, les arts escèniques i les arts visuals i plàstiques.

 • Proporciona als centres educatius recursos i orientacions pedagògiques per implantar metodologies que fomentin l’aprenentatge de les ciències.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Promou i afavoreix la cohesió, la integració i el treball en equip a través del llenguatge del moviment i la dansa contemporània.

 • Promou la creació escènica en els centres públics d’ensenyament secundari que fan teatre dins el seu horari lectiu o extralectiu.

 • L’art entra de manera contínua dins l’escola mitjançant la creació d’un espai-taller coordinat conjuntament per l’alumnat i un/a artista resident.

 • Es vol impulsar la familiarització del públic adolescent amb el llenguatge escènic per tal de desenvolupar la creativitat, l’autoestima i l’autoconeixement.