Com es calculen els ingressos familiars en cas de divorci o separació legal?

En cas de separació o divorci, si la guarda i custòdia de l’alumne és compartida, es tindrà en compte la renda dels dos tutors (pare i mare). En aquest cas heu de comptar els dos tutors com a membres de la família i fer constar les rendes de tots dos a les caselles corresponents.

Si la guarda i custòdia s’atribueix a un sol tutor no és membre computable l’excònjuge que no convisqui amb l’infant, però s’ha de sumar a la renda del tutor la pensió d’alimentació o compensatòria que estableixi la sentència, multiplicada per 12 mesos.

Si la guarda i custòdia és compartida, no cal que porteu cap documentació a l’escola. Si només la té un tutor, sí que heu de lliurar a la Direcció del centre una còpia de la sentència de separació o divorci (o mesures provisionals si encara no existeix sentència).

Compartiu aquest contingut