Com es calcula la meva tarifa si tinc el carnet de família nombrosa?

Heu de marcar la casella corresponent, indicant si el carnet és de categoria general o especial. El simulador dedueix dels ingressos anuals de la unitat familiar 525 euros si el carnet és de categoria general, i 800 euros si és de categoria especial per cada fill que tingueu.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprova que el títol sigui vigent i hi consti l’alumne (si el carnet està emès a Catalunya no cal que porteu documentació a l’escola per acreditar-ho, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula).

Compartiu aquest contingut