Com es calcula la meva tarifa si un membre de la unitat familiar té el carnet de discapacitat?

Heu de marcar la casella corresponent, i indicar el nombre de persones que tenen carnet de discapacitat vigent, i si la discapacitat és del 33% o més, o del 66% o més. El simulador descompta de la renda familiar 1.811 euros per cada persona si la discapacitat és del 33% o superior, i 2.881 euros si la discapacitat és del 65% o superior.

Si els títols que acreditin discapacitats estan emesos per la Generalitat de Catalunya, no cal que els porteu a l’escola en el moment de matricular-vos, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula.

Compartiu aquest contingut