Com puc calcular la quota si en aquests moments no sé si es quedarà a dinar o no?

Només heu de marcar la casella que pertoqui al simulador i es calcularà la tarifa automàticament.

L’IMEB ofereix un servei d’alimentació opcional per a les famílies, que inclou el dinar i el berenar. Aquest servei es pot contractar per a tot l’any o només per a dies puntuals. Això ho heu de manifestar al full de matrícula. Podeu deixar l’infant a dinar puntualment els dies que us sembli convenient (lògicament el preu per dia si teniu contracte anual és més econòmic que els usos puntuals o esporàdics).

L’IMEB aplica la tarifació automàticament, tant a les famílies que contractin el servei d’alimentació com a les que només en facin usos esporàdics.

Podeu trobar informació més completa dels preus dels usos esporàdics i dels criteris establerts per a les altes, baixes i modificacions dels serveis a la normativa de preus públics (clàusules 3.1.1 i 3.1.7, respectivament).

Compartiu aquest contingut