Els cotxets

Per mantenir l’ordre en l’espai destinat a guardar els cotxets dels infants de 0 a 2 anys, recomanem que s’utilitzin els que són més lleugers i plegables. En el cas dels infants més grans, de 2 a 3 anys, només en els casos en què sigui estrictament necessari serà permès guardar el cotxet a l’escola.

L’ús d’aquest espai és de caràcter voluntari i ni l’escola ni l’IMEB són responsables dels objectes i cotxets que s’hi dipositin. El preu públic d’escolaritat no incorpora cap despesa per la custòdia d’objectes i cotxets en aquests espais, i l’ús que se’n faci és responsabilitat de les famílies.

Compartiu aquest contingut