Sessions informatives per a les famílies amb fills i filles que iniciaran l’escolaritat a I3 el proper curs escolar 2024-2025

Sessions informatives per a les famílies amb fills i filles que iniciaran l’escolaritat a I3 el proper curs escolar 2024-2025

El Consorci d'Educació de Barcelona organitzarà les sessions, que tindran lloc entre el dimecres 14 de febrer i el dimarts 20 de febrer a la ciutat.

Des del dimecres 14 de febrer i fins al dimarts 20 de febrer, el Consorci d’Educació de Barcelona, que està format per l’Ajuntament de Barcelona i per la Generalitat de Catalunya, organitzarà diverses sessions informatives a tots els districtes de la ciutat de Barcelona. En concret, les sessions informatives estaran adreçades a famílies amb fills i amb filles nascuts i nascudes l’any 2021 i que iniciaran l’escolaritat a I3 el proper curs escolar 2024-2025.

Les sessions informatives seran d’accés lliure per a les famílies interessades i tindran lloc a diferents equipaments municipals de tots els districtes de la ciutat de Barcelona. El calendari de les sessions informatives, districte a districte, es pot consultar en aquest enllaç en línia. En aquestes sessions informatives, es compartiran les dates clau del calendari del proper curs escolar 2024-2025 i, entre altres coses, es podran resoldre les consultes i les preguntes de les famílies.

Curs Escolar 2024-2025

Abans del període de preinscripció escolar, els centres educatius organitzaran trobades, visites i jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer el funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi. La informació amb les dates i amb el llistat dels centres educatius de la ciutat es pot consultar en aquest enllaç en línia.

En especial, la proximitat del domicili al centre educatiu serà un dels criteris centrals que es tindran en compte per a establir un ordre de prioritat en l’accés. La llista de centres educatius de proximitat a un domicili relaciona els centres educatius on es pot obtenir la màxima puntuació a l’hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana aquesta en primera opció. La informació es pot consultar en aquest enllaç en línia. El calendari de preinscripció escolar, des del segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys) i fins a secundària obligatòria (12-16 anys), es pot consultar en aquest enllaç en línia.

Compartiu aquest contingut