El curs 2023-2024 començarà el divendres 8 de setembre a la xarxa d’escoles bressol municipals i acabarà el 12 de juliol

El curs 2023-2024 començarà el divendres 8 de setembre a la xarxa d’escoles bressol municipals i acabarà el 12 de juliol

Les escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona començaran les classes el dilluns 18 de setembre i acabaran el 21 de juny.

Els infants de la xarxa d’escoles bressol municipals de Barcelona començaran el curs 2023-2024 el divendres 8 de setembre i acabaran el dia 12 de juliol de 2024.

Si bé l’Ordre EDU/133/2023 dictada per la Generalitat de Catalunya estableix l’inici de les classes d’infantil i de primària el dimecres 6 de setembre, des de la direcció de centres de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i d’acord amb el servei de bressol, s’ha considerat insuficient la preparació del curs en només dos dies, que és el temps que tenien de marge els equips docents abans de l’arribada de l’alumnat i s’estableix que cal garantir quatre dies de preparació del curs, que per al curs 2023-2024 tindran lloc els dies 4, 5, 6 i 7 de setembre. Abans d’iniciar el curs amb la mainada, el personal educador i el personal mestre de les escoles bressol municipals han de disposar del temps necessari per a realitzar entrevistes a totes les noves famílies i a aquelles famílies de continuïtat que cada equip educatiu consideri, han de disposar del temps necessari per a reunions d’inici de curs, d’organització i d’acollida del nou personal i han de disposar del temps necessari per a la preparació i el condicionament de les estances i dels espais comuns de l’escola bressol municipal. És per aquests motius que l’inici de curs amb la mainada es fixa el divendres 8 de setembre.

Per altra banda, el calendari fixat preveu l’acabament del curs amb la canalla el dia 12 de juliol de 2024, deixant el dilluns 15 de juliol de 2024 com a dia laborable no lectiu per tal que els equips de les escoles bressol municipals puguin destinar-lo al tancament del curs i a la preparació del curs següent. Aquesta ha estat una petició que s’ha demanat en diferents espais de coordinació amb les direccions i que també des del servei de bressol i des de la direcció de centres es considera una mesura adient per al proper curs 2023-2024. Iniciant el curs el divendres 8 de setembre, en realitat, s’avança un dia lectiu en relació amb allò que era habitual en els darrers anys. Així doncs, establint l’últim dia, el dilluns 15 de juliol de 2024, com a dia no lectiu, no es disminueix els dies de servei que presten les escoles bressol municipals a la ciutadania.

Aquest calendari quedarà lleugerament alterat en el cas de les quatre escoles bressol municipals que obren equipaments nous aquest curs. Per a les EBM de Can Rosés, Teixonera i Torre del Rellotge, es preveu començar el dilluns 18 de setembre. En el cas de l’EBM Pere Calafell, la finalització de les obres està prevista per a finals de setembre i, per tant, l’EBM Esquitx iniciarà el curs com la resta, el divendres 8 de setembre, amb els infants de continuïtat, i la mainada que prové de la preinscripció i, per tant, és nova al centre, iniciarà el curs a la nova seu de l’EBM Pere Calafell (abans anomenada EBM Esquitx) el dilluns 2 d’octubre.

L’Ajuntament de Barcelona també ha establert els calendaris del curs vinent dels altres equipaments educatius que gestiona: les escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. L’inici de curs serà el 18 de setembre i finalitzarà el 21 de juny de 2024.

El calendari dels centres educatius que gestiona l’IMEB queda resumit en el següent quadre:

Inici Final
Escoles Bressol Municipals (*) Divendres 8 de setembre de 2023 Divendres 12 de juliol de 2024
Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Dilluns 18 de setembre de 2023 Divendres 21 de juny de 2024
Escoles Municipals de Música Dilluns 18 de setembre de 2023 Divendres 21 de juny de 2024

(*) Excepte les escoles bressol municipals de nova creació (Can Rosés, Teixonera i Torre del Rellotge) que començaran el 18 de setembre i l’EBM Pere Calafell que començarà al nou equipament el 2 d’octubre.

Actualment, els infants de la xarxa d’escoles bressol municipals es troben en ple procés de matriculació. Ahir, cada centre educatiu va publicar la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva. Així doncs, el 14 de juny es publicarà la llista d’admesos i la llista d’espera resultant del procés de preinscripció. El període de matrícula serà del 15 al 21 de juny, ambdós dies inclosos. Per al curs vinent, l’Ajuntament de Barcelona ha ofert 4.766 places vacants a les 105 EBM que tindrà la xarxa i s’han presentat 8.624 sol·licituds.

Per altra banda, un any més, acabat el període escolar, a l’estiu, les escoles bressol municipals de Barcelona mantindran l’activitat més enllà de mitjans del mes de juliol, ja que són equipaments que s’integren en la campanya de vacances d’estiu (T’estiu Molt) amb les propostes de les Bressols d’Estiu promogudes per les AFA i gestionades per les empreses i les entitats que reben l’encàrrec de les AFA. Així doncs, durant la segona quinzena de juliol, a la majoria de les escoles bressol municipals, i també en algunes de les escoles bressol municipals durant el mes d’agost, es preveuen casals d’estiu per als infants.

Compartiu aquest contingut