PAPI

Col left

Eixample

La Xarxa PAPI (Projecte d'Alerta a la Petita Infància)  agrupa diferents serveis del districte i té com a objectiu millorar les estratègies i accions de prevenció i atenció holística i integral adreçades a la infància 0-3  i les seves famílies del districte, per tal d'afavorir el seu creixement personal familiar i social.

Ho fa promovent  el coneixement mutu i l’intercanvi entre els diferents serveis participants de la xarxa, facilitant el treball conjunt i la coordinació entre els diferents membres de la xarxa, generant eines compartides de gestió de la informació, així com protocols d’intercanvi i circuits. 

Col right

Compartiu aquest contingut