Quin és el factor determinant per a la tarifació social?

La tarifació social és un sistema de preu públic en què cada família ha de pagar en funció dels seus ingressos, amb l’objectiu d'incrementar la progressivitat del sistema per tal que l’aportació de les famílies al finançament del servei s’incrementi en funció de la seva renda.

Les dades bàsiques per calcular la tarifa són tant el nombre de persones que componen la unitat familiar com la seva renda.

Hi ha deu trams establerts, des d’un mínim de 50 euros mensuals fins a un màxim de 395 euros mensuals (aquests preus inclouen l’escolaritat i el dinar i berenar). Si no es contracta l’alimentació, la tarifa mínima és de 30,23 euros mensuals, i la màxima, 238,8 euros.

Hi ha 10 quotes per curs, de setembre a juny.

Nota: Es tarifarà socialment totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat d’aquelles que manifestin explícitament al full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada. En aquest cas se’ls aplicarà la tarifa corresponent al tram 10 de preus durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al curs escolar següent puguin sol·licitar acollir-se de nou a la tarifació social.

Compartiu aquest contingut