Quines dades cal introduir al simulador per saber la tarifa que us pertoca?

Primerament cal posar quants membres componen la unitat familiar i després les rendes del pare i la mare (tutor o tutora). També heu d’indicar si l’infant es quedarà a dinar o no. Totes aquestes dades són obligatòries.

A més, si teniu carnet de família nombrosa o monoparental o hi ha persones amb discapacitat a la família, també heu de marcar les caselles corresponents.

Compartiu aquest contingut