Com es calcula la meva tarifa si tinc el carnet de família monoparental?

Heu de marcar la casella corresponent, i indicant si el carnet és de categoria general o especial. En cas de família monoparental, només heu de posar la renda del tutor que consta al carnet de família.

D’altra banda, només heu de comptar com a membres de la família, aquest tutor, més l’alumne i els germans que convisquin.

El simulador dedueix dels ingressos anuals de la unitat familiar 525 euros si el carnet és de categoria general, i 800 euros si és de categoria especial per cada fill que tingueu.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprovarà que el títol sigui vigent i hi consti l’alumne (si el carnet està emès a Catalunya no cal que porteu documentació a l’escola per acreditar-ho, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula).

Compartiu aquest contingut