Quin cost té una plaça d'Escola bressol

El cost d’una plaça a les escoles bressol municipals de Barcelona és de 7.812 euros euros per curs. Aquest cost comprèn les despeses de personal, monitoratge, alimentació, materials, consums energètics, manteniment habitual i costos indirectes de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (no s’hi inclou la construcció de l’escola ni els costos generals i d’administració de l’Ajuntament).

Així, les famílies que per la seva renda paguen un preu públic de 395 euros mensuals, que correspon a la tarifa màxima aprovada, de fet només cobreixen el 51% del cost directe de funcionament (sense incloure inversions i costos generals). En el cas de la tarifa mínima aprovada, aquesta només cobreix el 6% dels costos de la plaça.

La resta, fins al 100% del cost de funcionament per plaça a les escoles bressol municipals, l’assumeix directament l’Ajuntament de Barcelona.