Quin cost té una plaça d’escola bressol?

El cost d’una plaça a les escoles bressol municipals de Barcelona és de 8.662 euros per curs. Aquest cost comprèn despeses de personal, monitoratge, alimentació, materials, consums energètics, manteniment habitual i costos indirectes de l’IMEB (no s’hi inclou la construcció de l’escola ni els costos generals i d’administració de l’Ajuntament de Barcelona).

Així, les famílies que per la seva renda paguen un preu públic de 395 euros mensuals, que correspon a la tarifa màxima aprovada, de fet només cobreixen el 46% del cost directe de funcionament (sense incloure inversions i costos generals). En el cas de la tarifa mínima aprovada, aquesta només cobreix el 6% dels costos de la plaça.

La resta, fins al 100% del cost de funcionament per plaça a les escoles bressol municipals, l’assumeix directament l’Ajuntament de Barcelona.

Compartiu aquest contingut