Serveis complementaris

Ampliació horària

A través de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) o (AMPA) i a petició del consell escolar de cada escola bressol, es poden proposar dos projectes que complementen l’horari  de les escoles bressol:

  • L’allargament de l'horari fins a les 17.00 hores els primers quinze dies del mes de juliol, dates en què l'activitat a les escoles bressol municipals acaba a les 15.00 hores, d'acord amb la normativa de l'ús dels espais i instal·lacions de les escoles bressol municipals per als alumnes matriculats, fora de l'horari lectiu i en el calendari escolar.
  • L’ampliació del servei per a infants de 17.00 a 18.00 hores durant tot el curs escolar, d'acord amb la normativa de l'ús dels espais i instal·lacions de les escoles bressol municipals per als alumnes matriculats, fora de l'horari lectiu i en el calendari escolar.

Cal que un nombre suficient de famílies estiguin interessades en aquestes activitats perquè sigui viable organitzar-les, es poden iniciar sempre que hi hagi un mínim de 15 infants inscrits en el servei.

L'AMPA interessada en l'activitat ha de presentar a la direcció de l'escola bressol un projecte detallat sobre el qual emetrà un informe valoratiu en què expliciti l'aprovació del consell escolar en el marc de la programació general de centre. L’entitat o empresa que durà a terme el servei, cobrarà un preu màxim de 50 euros mensuals per l’allargament de 17.00 a 18.00 hores durant tot el curs i de 75 euros per l’allargament el juliol, de 15.00 a 17.00 hores (primera quinzena de juliol).

Bressol d'estiu

L'Ajuntament de Barcelona convoca les associacions i entitats relacionades amb el temps lliure, l'esport, l'educació i la cultura perquè s'adhereixin a la campanya d'activitats de vacances d'estiu per a nens i adolescents,  perquè homologuin les seves activitats (organització, gestió, accessibilitat i continguts). Les activitats d'estiu són una de les modalitats de l'oferta que es preveu en aquesta campanya.

Des de l'any 2008 hi ha la modalitat escola bressol d'Estiu, adreçada a nadons d'entre un i tres anys que formen part de la comunitat educativa de les escoles municipals o que han estat escolaritzats en algun centre d'educació infantil públic o privat. Es pot realitzar entre el 16 i el 31 de juliol.

Les AMPA són les responsables de la petició d'homologació i l'organització d'aquestes activitats.

Compartiu aquest contingut