Preguntes freqüents

Al Formulari de matriculació teniu l'import anual del curs del vostre filla/a, però per no dificultar l'accés el pagament del curs es fracciona en 5 vegades, juliol, octubre, desembre, febrer i abril. Si un alumne es dóna de baixa de l'escola, no se li presenta cap rebut més però no li serà retornat cap import.

 

Cal comprovar si compliu les condicions per rebre una bonificació sobre el preu públic al document publicat al respecte a la nostra web. La sol·licitud s’ha de fer dintre els 15 dies després de formalitzar la matrícula per a alumnes nous o entre les dates indicades per alumnes de l’escola.

 

Només els adults poden fer únicament instrument i els alumnes de 4 i 5 anys fan únicament llenguatge.

Per la resta d'alumnes de 6 a 18 anys hem elaborat un programa on tenen pràctica instrumental i llenguatge seguint criteris pedagògics.

 

No. Es considera que és pedagògicament beneficiós per l’alumne mantenir una mateixa línia d’aprenentatge.

 

Les famílies han de deixar els seus fills al vestíbul amb el seu professor/a i recollir-los al mateix vestíbul un cop acabada la classe.

Per qualsevol imprevist -retard de les famílies a la recollida, necessitat de venir-lo a buscar abans excepcionalment, etc- comunicar directament a Secretaria la incidència i, des d'allà, es posen de seguida en contacte amb els professors/es.

 

Tenir germans a l’escola dóna punts als nens i nenes de 4 a 7 anys que volen entrar a l’escola.

 

Com no existeixen suficients escoles de música municipals a Barcelona per donar un servei equitatiu a tots els ciutadans i ciutadanes no s’apliquen criteris de proximitat per accedir a les mateixes.

 

L'escola organitza Tallers per a adults. Des d'un Cor Gospel fins a tallers instrumentals. A Secretaria us podeu informar de l'oferta concreta.

 

Durant el període de preinscripció es publiquen les places que sabem amb seguretat que estaran disponibles pel curs vinent. En el període marcat per a l'Administració heu de realitzar la pre-inscripció a la Secretaria de l'escola. Posteriorment, s'assignen les places oferides als alumnes pre-inscrits pels quals hi ha hagut plaça i aquests comencen les seves classes al setembre. En el cas que un nen o nena no tingui plaça passa a la llista d'espera. Si en el futur es produeix una baixa l'escola es posa en contacte amb les famílies per a oferir-los la plaça vacant.

 

El departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya contempla la convalidació d'assignatures per simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música.

Cal fer un mínim de 3 hores lectives a l'escola. Heu de fer la vostra sol·licitud  a Secretaria.

 

  • Resguard de pre-inscipció
  • DNI dels alumnes si se'n disposa. (Original i fotocòpia)
  • Llibre de família o altres documents referits a la filiació. (Original i fotocòpia)
  • Documentació del/a pare, mare o tutor/a legal DNI / Targeta de residència / Acreditació alternativa. (Original i fotocòpia)
  • Certificat o volant municipal de convivència de la unitat familiar com a acreditació de l'empadronament a Barcelona ciutat.
  • 1 fotografia de l’alumne de mida carnet.
  • Dades bancàries. Document SEPA

 

Heu de fer el procés de sol·licitud de plaça omplint el formulari online que apareix a la web de l’escola al període establert de pre-inscripció.

No. L'import anual del curs del vostre fill/a és exempt de matrícula i consta al Formulari de matriculació.