Exercici d'aptituds o coneixements musicals-PREINSCRIPCIÓ

Exercici d'aptituds o coneixements musicals

Tal i com podem trobar a la resolució:

Exercici d'aptituds: 

A partir dels 8 anys – nascuts l’any 2015 - i quan l’oferta així ho indiqui, els nois i noies hauran de realitzar un exercici musical. La finalitat d’aquest exercici és conèixer les aptituds artístiques dels nois i noies, per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient.

L’exercici pot consistir en alguna/es de les següents activitats:

- Cantar una cançó que conegui.

- Moure’s seguint una pulsació.

- Tocar una peça que conegui (pot portar partitura o interpretar-la de memòria), amb l’instrument pel qual es sol·licita l’admissió, si en té coneixement, o amb un altre instrument, encara que sigui diferent pel que ha presentat la preinscripció.

- Altres.


Coneixements previs:

Quan, en l’oferta de places, s’indiqui que es requereixin coneixements previs d’instrument es requerirà un exercici que podrà constar d’alguna/es de les activitats següents:

  • Tocar una peça que conegui (pot portar partitura o interpretar-la de memòria), amb l’instrument pel qual es sol·licita l’admissió
  • Llegir una partitura o fragment a vista, que se li facilitarà en aquell moment i/o resoldre altres qüestions relacionades amb el llenguatge musical. Aquest exercici pot realitzar-se a continuació de l’anterior o bé, un cop admès, l’alumne podria ser convocat de nou, per a assignar-li el grup col·lectiu més adient.

Compartiu aquest contingut