Pla d'emergència

L'escola disposa d'un pla d'emergència per poder evacuar l'edifici en cas de perill. És responsabilitat del director/a mantenir actualitzat el pla d'emergència i realitzar-ne un simulacre anual.

Tasques que cal complir en cas d'evacuació:

  • Mantenir la calma i l'ordre.
  • Seguir les instruccions del cap de planta.
  • Dirigir-se tots junts i sense empentes a les portes de sortida d'emergència i sortir de l'escola.
  • Anar tots junts als diferents punts de trobada.

Tasques que cal complir en cas de confinament:

  • Mantenir la calma i l'ordre.
  • Seguir les instruccions del cap de planta i no moure's de l'aula que els hi assignin com a més adequada.

Es recorda que en cas d'emergència està prohibit utilitzar l'ascensor i els subministraments elèctrics.