Tallers i oferta d'altres cursos

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA EIXAMPLE JOAN MANUEL SERRAT ofereix diferents tallers de curta durada que permeten a la ciutadania participar de l'aprenentatge musical durant un temps determinat: per a totes les edats, dels 0 als 99 anys! En aquests tallers, us aproparem la música des d'una perspectiva lúdica i divertida. Obre el desplegable que tens a continuació i anima't o anima a gaudir d'aquests tallers pensats especialment per tu.

Més informació a la secretaria de l'escola, al 93 458 65 90 o al emmeixample@bcn.cat.

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motrius, cognitius i emocionals. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat. Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se. A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el que volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant. A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares. Amb dos anys, la capacitat que els infants tenen de cantar les cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla, donada la relació existent entre el llenguatge verbal i el musical. I també ja tenen l'autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l'estimulació.

Objectius

- Viure la música des de ben petits.

- Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.

- Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.

- Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.

- Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musicals, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.

- Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.

- Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

Continguts

- Moixaines

- Jocs de falda

- Cançó

- Jocs dansats

- Audició

- El so i la seva producció (joguines de so i instruments)

- Captació d'estats afectius provocats per la música

Tallers segons l'edat

Tallers trimestrals (10 sessions d'una hora):
- Ballmanetes. Infants de 2 a 11 mesos. Preu: 84 euros.
- Arri, arri, tatanet. Infants d'1 a 2 anys. Preu: 84 euros.
- Salta Miralta. Infants de 2 a 3 anys. Preu: 84 euros.
Places disponibles: 12 places per grup.

Tallers quadrimestrals (16 sessions d'una hora):
- Sol, Solet. Infants de 3 a 4 anys: Preu: 134 euros.
- Virolet. Infants de 4 a 5 anys. Preu: 134 euros.
Places disponibles: 12 places per grup.

Edicions

Professora: Eugènia Tort

Edició Tardor / Tardor - Hivern
Ballmanetes
Dimecres de 12:00h a 13:00h.
Del 20 de setembre de 2023 al 13 de desembre de 2023.
Arri, arri, tatanet
Dimecres d'11:00h a 12:00h.
Del 20 de setembre de 2023 al 13 de desembre de 2023.
Salta Miralta
Dimarts de 16:30h a 17:30h.
Del 19 de setembre de 2023 al 28 de novembre de 2023.
Sol, Solet
Dimarts de 17:30h a 18:30h.
Del 19 de setembre de 2023 al 23 de gener de 2024.
Virolet
Dijous de 17:00h a 18:00h.
Del 21 de setembre de 2023 al 8 de febrer de 2024.

Edició Hivern / Hivern - Primavera
Ballmanetes
Dimecres de 12:00h a 13:00h.
Del 10 de gener de 2024 al 13 de març de 2024.
Arri, arri, tatanet
Dimecres d'11:00h a 12:00h.
Del 10 de gener de 2024 al 13 de març de 2024.
Salta Miralta
Dimarts de 16:30h a 17:30h.
Del 9 de gener de 2024 al 19 de març de 2024.
Sol, Solet
Dimarts de 17:30h a 18:30h.
Del 13 de febrer de 2024 a l'11 de juny de 2024.
Virolet
Dijous de 17:00h a 18:00h.
Del 22 de febrer de 2024 al 13 de juny de 2024.

Edició Primavera
Ballmanetes
Dimecres de 12:00h a 13:00h.
Del 3 d'abril de 2024 al 12 de juny de 2024.
Arri, arri, tatanet
Dimecres d'11:00h a 12:00h.
Del 3 d'abril de 2024 al 12 de juny de 2024.
Salta Miralta
Dimarts de 16:30h a 17:30h.
Del 2 d'abril de 2024 a l'11 de juny de 2024.

Inscripcions

Edició Primavera (Ballmanetes, Arri, arri, tatanet i Salta Miralta):

- Preinscripció oberta: del 7 al 17 de març

- Sorteig: 19 de març

- Publicació de llistes d'admesos: 20 de març

- Inici dels tallers: 2/3 d'abril

>> Presentació de sol·licituds

>> Consulta de resultats

Admissió:

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver-hi un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

- El volant de convivència recent (la caducitat del volant de convivència és de 6 mesos). Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.

- El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a les places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin tan aviat com es pugui a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera.

Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera.

En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 10 participants, es valorarà, la conveniència o no de realitzar el taller, i s’informarà les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Més informació: Secretaria: de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.

El taller d'escolta, moviment i memòria s'ofereix amb el propòsit de donar eines per a explorar la potencialitat del moviment i de la memòria en cada un dels participants. Amb l'edat, s'instauren patrons de moviment que no sempre són els més eficients per a les accions diàries i de tant repetir-los poden sorgir molèsties corporals que s'agreugen amb el temps. Una bona escolta corporal permet de percebre patrons i buscar aquella variació en el moviment que pot desencadenar una millora en el moviment general. Les propostes de moviment suau permeten explorar els propis patrons alhora que possibiliten ampliar l'escolta corporal. Una manera de reforçar el sentit intern que ens guia en moure'ns. Ampliar la percepció interna permet triar en cada cas el moviment més eficient per a l'acció que hom es proposa de fer. No hi ha un lloc únic on arribar, sinó un camí per transitar amb curiositat. En reconèixer què es fa, com es fa i experimentant la qualitat del moviment, apareixen noves possibilitats sovint més efectives. Per algunes persones aquest apropament calmat a un mateix els permet un major benestar general. Aquesta metodologia proposa no forçar, experimentar diferents angles del moviment proposat per tal de trobar el camí més eficient en cada moment. És observant amb curiositat i atenció que es poden experimentar diferents qualitats de moviment, velocitats, direccions... i és experimentant una sensació de facilitat o de moviment agradable que es pot anar trobant els límits del moviment.

Objectius

- Afavorir l'autoconfiança en la potencialitat del cos, sigui quin sigui el punt de partida de cada participant

- Ampliar els recursos i les estratègies de moviment per a les accions que es volen realitzar, siguin accions diàries o tocar un instrument

- Recordar les seqüències de moviment agilitzant la memòria

Continguts

- Suport i pes

- Respiració

- Espai intern i extern

- Equilibri i desequilibri

- Ressonància de la veu en el cos

- Ossos i articulacions

El taller està adreçat a persones adultes nascudes fins a l'any 1964 (12 places).

Sessions: els dijous de 10:15h a 11:15h
Preu: 56 euros (pagament en un únic termini abans de l'inici del taller*)
Lloc: Escola Municipal de Música Eixample - Joan Manuel Serrat
Professora: Àfrica Aymamí

Edició Tardor
Del 21 de setembre de 2023 al 30 de novembre de 2023 (10 sessions).

Edició Hivern
De l’11 de gener de 2024 al 14 de març de 2024 (10 sessions).

Edició Primavera
De l'11 d'abril de 2024 al 13 de juny de 2024 (10 sessions).

Inscripcions per l'Edició Primavera:

- Període de presentació de sol·licituds: del 18 de març a l'1 d'abril de 2024
- Inici del taller: dijous 11 d'abril de 2024

*En el cas que el nombre d’alumnes sigui inferior del previst, el preu del curs pot ser diferent o l’Institut d’Educació pot decidir la supressió de l’activitat, d’acord amb la regulació dels preus públics pels serveis d’educació de les escoles municipals de música de Barcelona.

>> Presentació de sol·licituds

>> Consulta de resultats

Més informació: Secretaria: de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.

Més informació: Secretaria: de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.