Tallers i oferta d'altres cursos

TALLERS DE MÚSICA PER A INFANTS FINS ALS 5 ANYS

Les Escoles Municipals de Música de Barcelona ofereixen tallers de música per a nadons i els més petits, adreçats a infants de dos mesos a cinc anys d’edat, acompanyats dels seus pares i/o mares.

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. A través del repertori de cançons, jocs de falda i de la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) que es proposen en aquests tallers, els infants reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més pròxims.

Més informació al menú desplegable inferior.

Tallers segons l’edats dels infants

Edicions:

 • Edició Tardor
 • Edició Hivern
 • Edició Primavera

Trimestrals (10 sessions d'una hora)

• Ballmanetes Infants de 2 a 11 mesos. Preu: 84 euros.
• Arri, Arri, Tatanet Infants d'1 a 2 anys. Preu: 84 euros.
• Salta Miralta De 2 a 3 anys. Preu: 84 euros

Places disponibles: 12 places per grup

Edicions:

 • Edició Tardor-Hivern
 • Edició Hivern-Primavera

Quadrimestrals (16 sessions d'una hora)

• Sol Solet Infants de 3 a 4 anys: Preu: 134 euros
• Virolet Infants de 4 a 5 anys. Preu: 134 euros

Places disponibles: 12 places per grup

>> Presentació de sol·licituds
>> Consulta de resultats

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TALLER D'ESCOLTA, MOVIMENT I MEMÒRIA

De les moltes maneres que hi ha de moure i escoltar el cos, et proposem un taller basat en la metodologia Feldenkrais.

Una porta oberta a l’escolta corporal des del respecte cap a un mateix per descobrir els propis patrons de moviment i alhora trobar altres possibilitats més eficients en el fer del dia a dia.

Metodologia d’autoaprenentatge guiat pel professor que eixampla la creativitat, la seguretat en un mateix, l’atenció i la memòria, facilitant l’organització corporal per a les tasques diàries.

Edició Hivern/Primavera

 • Sessions de prova: 9 i 16 de febrer del 2023
 • Calendari del curs: del 23 de febrer al 18 de maig del 2023 (12 sessions)

Adreçat a: persones adultes nascudes fins al 1963 (12 places)
Sessions: els dijous de 10.30 a 11.30 h del matí
Preu: 67,20 euros - pagament en un únic termini abans de l'inici del taller
Lloc: Aula 19 de l'Escola Municipal de Música Eixample - Joan Manuel Serrat (c. Sardenya, 368)

Inscripcions: període de presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de febrer de 2023.

>> Presentació de sol·licituds
>> Consulta de resultats

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TALLERS PER A MAJORS DE 18 ANYS

L'oferta és la següent:

 • Per aquells que ja saben tocar algun instrument:
  L'escola ofereix la possibilitat de formar part d'alguna de les agrupacions instrumentals existents: clica aquí per veure les agrupacions 
 • Per aquells que es volen iniciar en la pràctica d'un instrument:
  L'oferta és puntual i es publica a la home de la web a mida que es creen. 

Més informació:
Secretaria: de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MÉS INFORMACIÓ DELS TALLERS

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

Entrega de documentació en el moment de la inscripció

 • Certificat de convivència actualitzat.
 • Comprovant de pagament.

Admissió

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

 • El volant de convivència recent (La caducitat del volant de convivència és de 6 mesos. Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.

 • El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin el més aviat possible a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera.

Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera.

En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 10 participants, es valorarà la conveniència o no de realitzar el taller, i s’informarà a les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Trimestrals (10 sessions d'una hora)

 • Ballmanetes Infants de 2 a 11 mesos. Preu: 84 euros.
 • Arri, Arri, Tatanet Infants d'1 a 2 anys. Preu: 84 euros.
 • Salta Miralta De 2 a 3 anys. Preu: 84 euros

Places disponibles: 12 places per grup

Quadrimestrals (16 sessions d'una hora)

 • Sol Solet Infants de 3 a 4 anys: Preu: 134 euros
 • Virolet Infants de 4 a 5 anys. Preu: 134 euros

Places disponibles: 12 places per grup

 

Edició Tardor / Tardor-Hivern
Professora: Núria Gibert

 • Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h. Del 20 de setembre al 13 de desembre de 2022.
 • Arri, Arri, Tatanet  Dimarts d'11:00h a 12:00h. Del 20 de setembre al 13 de desembre de 2022.
 • Salta Miralta Dimarts de 16:30h a 17:30h. Del 20 de setembre al 13 de desembre de 2022.
 • Sol, Solet Dimarts de 17:30h a 18:30h. Del 20 de setembre de 2022 al 14 de febrer de 2023.
 • Virolet Dijous de 17:30h a 18:30h. Del 22 de setembre de 2022 al 9 de febrer de 2023.

Edició Hivern / Hivern-Primavera
Professora: Núria Gibert

 • Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h. Del 10 de gener al 15 de març de 2023.
 • Arri, Arri, Tatanet Dimarts d'11:00h a 12:00h. Del 10 de gener al 15 de març de 2023.
 • Salta Miralta Dimarts  de 16:30h a 17:30h. Del 10 de gener al 15 de març de 2023.
 • Sol, Solet  Dimarts de 17:30h a 18:30h. Del 21 de febrer al 13 de juny de 2023.
 • Virolet Dijous de 17:30h a 18:30h. Del 16 de febrer de 2022 al 8 de juny de 2023.

Edició Primavera
Professora: Núria Gibert

 • Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h. Del 28 de març al 13 de juny de 2023.
 • Arri, Arri, Tatanet  Dimarts d'11:00h a 12:00 h.Del 28 de març al 13 de juny de 2023.
 • Salta Miralta Dimarts de 16:30h a 17:30h. Del 28 de març al 13 de juny de 2023.

 

Calendari d'actuació

Edició Primavera  Ballmanetes, Arri, Arri Tatanet i Salta Miralta

 • Preinscripció oberta: del 13 al 22 de març
 • Sorteig: 23 de març
 • Publicació de llistes d'admesos: 24 de març
 • Inici dels tallers: 28 de març

>> Presentació de sol·licituds

Entrega de documentació en el moment de la inscripció

 • Certificat de convivència actualitzat.

 • Comprovant de pagament.

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motor, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se.

A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el què volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant.

A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares.

Als dos anys, la capacitat que el infants tenen de cantar les cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla, donada la relació existent entre el llenguatge verbal i el musical. I també ja tenen l'autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l'estimulació musical.

Objectius

 • Viure la música des de ben petits.

 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.

 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.

 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.

 • Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musical, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.

 • Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.

 • Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

Continguts

 • Moixaines

 • Jocs de falda

 • Cançó

 • Jocs dansats

 • Audició

 • El so i la seva producció, (joguines de so, instruments)

 • Captació d'estats afectius provocats per la música