Programes de desplegament territorial

Les escoles municipals de música promouen activitats de suport i acompanyament a centres educatius i escoles bressol, i projectes de sensibilització musical a nivell comunitari, vinculades a equipaments culturals, com són els centres cívics, casals de barri i altres.