Presentació

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és titular de cinc escoles de música, que disposen d’un equipament propi. La seva finalitat principal és la promoció de l’afició a la música i el seu caràcter és eminentment pràctic. S’hi ofereix un ampli ventall d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals, dirigides a totes les edats i capacitats.

La funció de les escoles municipals de música de Barcelona no és únicament formativa, sinó també social i cultural, i en aquest sentit, s’hi promouen audicions, concerts, intercanvis i trobades, amb la participació de tot l’alumnat o amb músics convidats. Per a aquells alumnes amb especial capacitat i interès, es facilita l’accés a estudis professionalitzadors.

L’Escola Municipal de Música Eixample té el seu origen en l’EMM Casa dels Nens, que va entrar en funcionament el curs 1993-1994, juntament amb l’EMM Sant Andreu. El curs 1999-2000, l’escola esva traslladar des del seu emplaçament original i va passar a compartir espais amb l’Escola Concepció.

El projecte es va consolidar, implementant nous models pedagògics i creant un mapa d’agrupacions, instrumentals i corals, ric i variat, que donava cabuda a tot l’alumnat de l’escola i més vida a la xarxa cultural del barri. El 2010, l’escola es va situar a la seu definitiva, en ple barri de la Sagrada Família, on va adoptar el nom d’Escola Municipal de Música Eixample. El mateix any, el cantautor Joan Manuel Serrat va apadrinar l’escola, que va passar a anomenar-se EMM Eixample-Joan Manuel Serrat. Actualment, l’escola dóna servei a més de set-cents alumnes de totes les edats, des de nadons fins a adults, tots amb un interès comú: gaudir de la música.