Documentació

RESOLUCIÓ EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s'estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. Descarregar
Orientacions en l’organització de l’obertura de les escoles municipals de música de Barcelona. Curs 2021-2022 Descarregar
Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia Descarregar
Pla bàsic d'Obertura​ Descarregar

Projecte Educatiu

Pla general anual

Memòria

Normes d'organització i funcionament del centre

Normes d'organització i funcionament del centre (PDF)
Normativa referent a l'instrument (PDF)
Normativa referent al llenguatge (PDF)
Normativa referent a les Agrupacions (PDF)